WARUNKI LOKALOWE

Zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy Dom św. Franciszka