Gdzie jest cierpliwość i pokora, tam nie ma gniewu, ani zamętu.
św. Franciszek z Asyżu


List na Dzień Życia Konsekrowanego 2018 PDF Drukuj Email

ŻYCIE KONSEKROWANE W KOŚCIELE I DLA KOŚCIOŁA

List Przewodniczącego Komisji ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego

na Dzień Życia Konsekrowanego 2018

Umiłowani w Chrystusie Panu, Bracia i Siostry!

Uroczystość Ofiarowania Pańskiego kieruje nasze myśli i serce do Świątyni Jerozolimskiej. Oto Maryja i Józef, „gdy minęły dni Ich oczyszczenia zgodnie z Prawem Mojżeszowym, zanieśli Jezusa do Jerozolimy, aby ofiarować Panu” (Łk 2,22). W ten sposób pragną nie tylko wiernie wypełnić przepisy Prawa, ale również wyrazić Bogu wdzięczność za wielkie rzeczy, które im uczynił (por. Łk 1,49). Ta szczególna ewangeliczna scena z życia Świętej Rodziny pomaga nam odkryć na nowo prawdziwe znaczenie Świątyni jako miejsca spotkania, dialogu i pojednania między człowiekiem i Bogiem. Maryja i Józef, przynosząc do Świątyni Jezusa, odsłaniają przed ludzkością największy DAR, jaki Bóg ofiarował człowiekowi – swojego Syna. „W Nim Bóg pojednał z sobą świat, nie poczytując ludziom ich grzechów” (2 Kor 5,19).

Więcej…
 
Wskazania Konferencji Episkopatu Polski dotyczących homilii mszalnej PDF Drukuj Email

Obecnie obowiązujące „Wskazania Konferencji Episkopatu Polski dotyczące homilii mszalnej” biskupi przyjęli podczas październikowych obrad w Lublinie.

Treść dokumentu:

Wskazania Konferencji Episkopatu Polski dotyczące homilii mszalnej

Wstęp

Przepowiadanie słowa Bożego jest pierwszorzędnym zadaniem Kościoła, przez które urzeczywistnia on swoją istotę i zadanie otrzymane od Założyciela, naszego Pana Jezusa Chrystusa. Szczególnie ważną formą posługi słowa jest homilia głoszona w liturgicznym zgromadzeniu wiernych, w sposób wyjątkowy podczas sprawowanej Eucharystii, będącej najświętszą czynnością Kościoła. Przez homilię głoszoną w oparciu o święty tekst rozumie się zgodnie z nauczaniem Kościoła wyjaśnienie wybranego aspektu czytań Pisma Świętego lub innego tekstu świętego zawartego w częściach stałych lub własnych Mszy św., z uwzględnieniem misterium dnia lub też szczególnych potrzeb wiernych.

Więcej…
 
Nowy dwuletni program duszpasterski (2017-2019) PDF Drukuj Email

 

Założenia, cele, tematyka programu duszpasterskiego (PD) „Duch, który umacnia miłość …” na lata 2017-2019. Ks. dr Krystian Piechaczek, sekretariat Komisji Duszpasterstwa KEP

Wstęp

W pierwszą niedzielą Adwentu 2017 r. wejdzie w życie nowy program duszpasterski dla Kościoła katolickiego w Polsce, przygotowany przez Komisję Duszpasterstwa KEP. Program na kolejnych etapach powstawania był konsultowany z przedstawicielami środowisk, które na wiele sposobów kształtują obraz duszpasterstwa w naszym kraju. Komisja Duszpasterstwa KEP, której od 2016 r. przewodniczy abp Wiktor Skworc, metropolita katowicki, była od samego początku przekonana o potrzebie kontynuacji wysiłków podejmowanych przez członków tejże Komisji w poprzedniej kadencji. Zatem, po czteroletnim cyklu poświęconym tematyce chrzcielnej zdecydowano, aby rozwinąć tematykę kolejnego sakramentu chrześcijańskiego wtajemniczenia, jakim jest bierzmowanie. Projekt nowego programu duszpasterskiego, którego realizację określono na dwa lata, zatwierdziła Komisja Episkopatu Polski w listopadzie 2016 r.

Więcej…
 
Komunikat Komisji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów w sprawie nowego Lekcjonarza mszalnego PDF Drukuj Email

modlitwa

W dniu 22 października 2015 r., ukaże się pierwsza część nowego Lekcjonarza mszalnego (t. I – V) zawierającego czytania na poszczególne okresy roku liturgicznego.

Ta nowa księga liturgiczna została opracowana na podstawie Ordo Lectionum Missae z roku 1981 r. Teksty czytań zostały zaczerpnięte z Biblii Tysiąclecia, wyd. V, a psalmy z Liturgii godzin, t. I, Pallottinum, Poznań 2006.

Ukazanie się nowego Lekcjonarza mszalnego wpisuje się w złoty jubileusz pierwszego wydania Biblii Tysiąclecia w Polsce (1965 r.). Ten przekład Pisma Świętego Episkopat Polski polecił stosować w księgach liturgicznych, o czym świadczy dekret podpisany przez kard. Stefana Wyszyńskiego, Prymasa Polski 12 marca 1966 r.

Tom I zawiera nowe Wprowadzenie do Lekcjonarza mszalnego, a każdy tom tabelę Rozkład cyklów niedzielnych i powszednich na poszczególne lata(2015-2035). Na uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa została dodana sekwencja Chwal, Syjonie (w formie fakultatywnej). Ponadto w każdym tomie są dwie melodie do czytań i pięć melodii do śpiewu Ewangelii. Refreny psalmów responsoryjnych zawierają 11 zgłosek, co ułatwia ich śpiew. Wszystkie teksty Lekcjonarza mszalnego są opracowane według nowych zasad pisowni słownictwa religijnego podanych w 2010 r.

Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów zatwierdziła tomy I – V dekretem z dnia 17 marca 2015 r.

Kolejne tomy: VI (Czytania w Mszach o świętych), VII (Czytania w Mszach obrzędowych), VIII (Czytania w Mszach okolicznościowych i wotywnych) i IX (Czytania w Mszach za zmarłych) są obecnie w przygotowaniu i ukażą się w przyszłości.

Trud wydania nowego Lekcjonarza mszalnego przyjęło na siebie Wydawnictwo Pallottinum. Za to dzieło polscy Biskupi składają Pallottinum staropolskie „Bóg zapłać”.

bp Adam Bałabuch
Przewodniczący Komisji ds. Kultu Bożego Dyscypliny Sakramentów

 
Liturgia - Wskazania Episkopatu Polski PDF Drukuj Email

Kwestię podnoszenia rąk przez wiernych podczas Modlitwy Pańskiej, odprawiania Mszy św. poza budynkiem kościelnym, itp. - reguluje specjalny dokument: "Wskazania Episkopatu Polski dotyczące liturgii Mszy świętych sprawowanych w małych grupach i wspólnotach" - przyjęty na 366. Zebraniu Plenarnym KEP.

Czytaj więcej...

 
KEP w sprawie klauzuli sumienia PDF Drukuj Email
Prezentacja stanowiska Zespołu Ekspertów KEP ds. Bioetycznych

STANOWISKO ZESPOŁU EKSPERTÓW
KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI DS. BIOETYCZNYCH
W SPRAWIE KLAUZULI SUMIENIA

1. [Stanowisko Komitetu Bioetyki przy Prezydium PAN] Komitet Bioetyki przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk przedstawił 12 listopada 2013 roku stanowisko nr 4/2013 w sprawie tzw. klauzuli sumienia. Celem tej wypowiedzi jest zaprezentowanie pożądanej – zdaniem Komitetu – interpretacji klauzuli sumienia, zawartej w regulacjach prawnych i deontologicznych zawodów medycznych i farmaceutów oraz skierowanie apelu do przedstawicieli zawodów medycznych i do samorządów tych zawodów o rozumienie klauzuli sumienia w sposób przedstawiony w dokumencie. Do stanowiska zdanie odrębne złożyła s. prof. dr hab. Barbara Chyrowicz i dokument należy czytać wraz z nim. Komitet zauważa, że postawa polskich lekarzy dowodzi nadużywania klauzuli sumienia, co przy braku przepisów proceduralnych, umożliwiających szybkie i efektywne odwołanie się od decyzji lekarza, która uniemożliwia wyegzekwowanie pacjentowi należnego mu świadczenia, bywa interpretowana przez Europejski Trybunał Praw Człowieka jako naruszenie zakazu tortur oraz nieludzkiego i poniżającego traktowania oraz prawa do ochrony życia prywatnego (dla przykładu sprawy: Tysiąc przeciwko Polsce, R.R. przeciwko Polsce, P. i S. przeciwko Polsce). Podobnie agendy ONZ, w tym Komitet przeciw Torturom, opowiadają się za zapewnieniem prawa do korzystania z aborcji w sytuacjach przewidzianych prawem, zaś korzystanie z klauzuli sumienia oceniają jako prowadzące do okrutnego traktowania kobiet ciężarnych. W konsekwencji, w opinii Komitetu, wiele polskich obywatelek jest pozbawionych realnego dostępu do świadczeń z zakresu tzw. zdrowia reprodukcyjnego.

Więcej…
 ~ Strona główna ~ Historia ~ Założyciele ~ Bursa ~ ZPO Dom św. Franciszka ~ Wspólnoty ~ Powołania ~ E-kartki ~ Czytelnia ~ Linki ~ Kontakt ~

Copyright © 2012-2019 Franciszkanki od Cierpiących. Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
Zobacz: Ochrona danych osobowych
Stworzone dzięki Joomla!