Gdzie jest bojaźń Pańska, która strzeże domu swego (por. Łk 11, 21), tam nieprzyjaciel nie ma możliwości wejścia.
św. Franciszek z Asyżu


Czy wiesz co nosisz? PDF Drukuj Email

Nie jest obojętne to co nosimy. Symbole, jako umowne znaki rozpoznawcze, mogą mieć różne znaczenia, między innymi wyrażają rzeczywistość duchową.


„Magiczne” przedmioty
Coraz częściej spotkamy się w codziennym życiu z tzw. „usługami magicznymi”. Mają one najczęściej zapewnić nam powodzenie, uchronić przed różnymi formami zła, czy zapewnić życiowy sukces.

Zdarza się, że stajemy się posiadaczami przeróżnych przedmiotów, jak to wskazują sprzedający lub wręczający bezpłatnie, których nie kupienie lub nie przyjęcie grozi ciężkimi konsekwencjami a nabycie w „magiczny” sposób uchroni przed wszelkimi formami zła oraz niekorzystnymi zdarzeniami.

Wśród takich „magicznych” przedmiotów możemy wyróżnić kilka grup, takich jak:

  1. Talizmany - najbardziej wyrafinowany produkt magii; jest on wytwarzany przez maga dla zaspokojenia konkretnej potrzeby; poprzez jego posiadanie możemy coś osiągnąć.
  2. Amulety - kawałki różnych substancji naturalnych, takich jak: skała, kość, drewno, muszla, kamień szlachetny; najczęściej mają na zadanie chronić przez niechcianymi zdarzeniami.
  3. Fetysze – rzeczy wytwarzane przez człowieka z surowców naturalnych, np. ususzone fragmenty roślin lub popiół ze spalonych kości, które mają dawać ludziom ich przychylność.

Talizman a medalik
No tak - mógłby ktoś wyrazić wątpliwość - ale katolicy noszą także krzyżyki, medaliki itp. Czy to nie odmiana talizmanów?

Stanowczo nie. Otóż talizman, czy amulet mają rzekomo działać same, konieczne jest ich stałe noszenie przy sobie. Natomiast przedmioty religijne, które nosimy są wyrazem naszej wiary. W trakcie gdy prosimy z ich pomocą [świętych - przyp. autora], aby Pan pobłogosławił te przedmioty, nie zapominajmy, że Pan oczekuje od nas przede wszystkim konsekwentnego świadectwa życia". Zatem krzyżyk czy medalik, które nosimy, są wyrazem naszej wiary i mają być znakiem naszego pragnienia życia zgodnego z Ewangelią, świadectwem. Niech nasze życie potwierdza prawdę wyrażoną przez krzyż czy medalik, prawdę, że naszym Panem jest Jezus Chrystus, wczoraj, dziś, ten sam również na wieki (por. Hbr 13,5). Istotne jest źródło mocy. W medaliku płynie ono z wiary w Boga, natomiast za talizmanami stoi moc demonów. I to jest zasadnicza różnica.

Wiele osób, wśród nich szczególnie ludzie młodzi, nosi różne symboliczne emblematy np. zawieszone na szyi, wytatuowane na ciele, przypięte do plecaka, kurtki, czy umieszczone w innych miejscach garderoby. Niestety często nie zdają sobie sprawy z treści, jaką te symbole w sobie zawierają. Bywa, że są to emblematy, które nie tylko są sprzeczne z nauką Chrystusa i Jego Kościoła, ale wprost zwracają się przeciwko Chrystusowi. Smutne jest to tym bardziej, że noszą je także chrześcijanie.

Niektóre symbole były wykorzystywane w sztuce chrześcijańskiej, później niestety zostały przejęte przez grupy okultystyczne.

Poniżej omawiamy kilka dość powszechnie używanych symboli okultystycznych lub związanych z innymi religiami pogańskimi. Liczba tych symboli jest zdecydowanie większa. Obok dla porównania symbole chrześcijańskie.

 

SYMBOLE ANTYCHRZEŚCIJAŃSKIE

SYMBOLE CHRZEŚCIJAŃSKIE

Pierścień Atlantów

Krzyż łaciński

To niezwykle rozpowszechniony współcześnie amulet. Jeden ze sposobów działania zła, zniewolenia i odwrócenia od Jezusa, jedynego Uzdrowiciela i Obrońcy człowieka. Wedle popularyzujących go ulotek, Moc znaku ma chronić przed niebezpieczeństwami i uodparniać na rożne wpływy i uroki. We wszystkich takich sytuacjach ujawniają się radiestezyjno - okultystyczne cechy martwych przedmiotów.

Podstawowa forma krzyża chrześcijańskiego. Jest symbolem ukrzyżowania Chrystusa, znakiem miłości i Jego zwycięstwa nad grzechem i śmiercią.

Krzyż Nerona, pacyfka, krzyż złamany, noga kurza

IHTHYS

Okultystyczny symbol propagowany jako emblemat ruchów pacyfistycznych. Złamany krzyż, ale bez okręgu, symbol walki z chrześcijaństwem. W okultyzmie oznaka upadku chrześcijaństwa, pogański znak czarnej magii, do którego nawiązywało hitlerowskie SS. W satanizmie znak używany podczas czarnych mszy.

Greckie słowo oznaczające rybę, a jednocześnie będące anagramem od Iesous Christos Theou Hyios Soter, czyli: „Jezus Chrystus, Boga Syn, Zbawiciel”. Dla pierwszych chrześcijanin ryba była szczególnym znakiem rozpoznawczym w okresie prześladowań oraz znakiem Eucharystii.

Pentagram

Krzyż TAU (Tauka, Krzyż św. Franciszka)

 

 

Jest jednym z najczęściej używanych symboli w magii ochronnej. Symbol satanistyczny używany do wywoływania złych duchów.

Tau jest znakiem dobroci i miłości Bożej. Litera Tau występuje w dwóch językach: hebrajskim i greckim. został szczególnie umiłowany przez św. Franciszka z Asyżu. W dzisiejszych czasach znak przyjęty przez rodzinę franciszkańska. Bardzo popularny wśród młodzieży chcącej żyć Ewangelią w codziennym życiu .

Krzyż Celtycki

Formuła "Światło - Życie"

Symbolizuje most do innego świata, wyższej energii i wiedzy. Zgodność człowieka z wszechświatem. Poprzeczne ramiona znaku oznaczają świat niematerialny, ramię pionowe świat fizyczny, ziemski. Do tego dochodzi oparte na ramionach koło, symbol jedności i kompletności. Krzyż celtycki wywodzi się z wierzeń pogańskich, współcześnie nawiązują do niego neopoganie i nacjonaliści. Skinheadzi korzystają ze znaku w zastępstwie zakazanej swastyki. Istnieje „schrystianizowana” forma krzyża z przedłużonym dolnym ramieniem. Jednakże jest sprzedana rownież jako talizman.

Zapisana jest w kształcie krzyża, zawierająca podstawową zasadę życia chrześcijańskiego jedność wiary i życia. Omega, która zespala dwa greckie słowa oznacza Ducha Świętego, który sprawia tę jedność światła i życia

Odwrócony krzyż (Krzyż Piotra)

Gołębica

 

 

Krzyż odwrócony „do góry nogami”. Na takim krzyżu św. Piotr poniósł śmierć. Jest znakiem rozpoznawczym dla grup satanistycznych. Oznacza, profanację Chrystusa i negację jego Odkupienia.

Symbol Ducha Świętego, który podczas chrztu zstąpił na Jezusa, pod postacią gołębicy. Duch Święty był obecny także podczas stworzenia świata, w chwili Zwiastowania oraz w dniu Pięćdziesiątnicy. Umieszczany był często na naczyniach z olejami świętymi. Gołąb jest również symbolem prostoty.

Młot Thora

Krzyż grecki

 

 

Pochodzi z pogańskich wierzeń germańskich i skandynawskich, gdzie pojawia się Thor, bóg-grom. Młot służył Thorowi do rozbijania przeszkód i wszelkich barier stających na drodze do szczęścia. Symbolikę amuletu można utożsamiać z hedonizmem, dążeniem do celu bez liczenia się z konsekwencjami

 

 

Symbolizuje uniwersalizm chrześcijaństwa: cztery ramiona to cztery strony świata. Greccy Ojcowie Kościoła widzieli w nim ukrzyżowanego Jezusa, obejmującego cały wszechświat: jego wysokość, głębokość, szerokość i długość.

Ankh (Klucz Nilu, krzyż z kokardą)

Krzyż jerozolimski

Wywodzi się ze starożytnej kultury egipskiej, gdzie oznaczał życie, płodność lub zapłodnienie przez boga - słońce. Związany był z wyobrażeniami o przezwyciężeniu śmierci, z czego powstała nazwa „klucz życia". W ostatnich czasach stał się talizmanem niektórych grup zajmujących się okultyzmem i wiedzą tajemną, dla których symbolizuje rozwiązłość seksualną. Symbol pogardy dziewictwa i symbol możliwości wyboru partnera według osobistego uznania. Jest to zwrot do starożytnego pogaństwa, w którym praktykowano rytualne hulanki, orgie, itp. Ze względu na swój kształt przypominający krzyż, niejednokrotnie jest noszony przez nieświadomych chrześcijan.

Duży krzyż laskowany w kątach którego umieszczono cztery małe krzyże greckie. Pięć krzyży symbolizuje pięć ran Chrystusa.

Ying -Yang

Litery IHS

Symbol równowagi między siłami przeciwnymi działającymi w naturze: dobra i zła, pole białe - pole czarne, które muszą razem współistnieć obok siebie, co jest warunkiem harmonii i ładu we wszechświecie. Uważa się, że symbol posiada silne właściwości energetyczne wzmacniające organizm, a także właściwości ochronne przed tym, co ma zły wpływ na noszącego znak. Według „New Age” Bóg i szatan uzupełniają się, gdyż siły przeciwne są działaniem tej samej osobowości boskiej.

Istnieją różne tłumaczenia tego symbolu:

1. Skrót trzech pierwszych liter imienia Jezus (gr. ΙΗΣΟΥΣ). Trzecia litera sigma Σ uległa latynizacji i zaczęto ją zapisywać jako „S”.

2. „Iesus Hominum Salvator” („Jezus, Zbawiciel człowieka”).

3. „In hoc signum (vinces)” („W tym znaku [zwyciężysz]”).

Udjat (Oko Horusa)

Chi - ro

Święte oko Horusa (boga Nieba). Ma przypominać ciągłą wszechobecność bogów, którzy widzą zawsze i wszędzie. Noszony jako amulet ma chronić przed nieżyczliwym spojrzeniem bogów, zwierzchników, zawiścią i zazdrością. Symbol, który sataniści odnoszą do Lucyfera.

Czyli grecka litera X (chi) i nakładająca się na nią litera P (ro) - pierwsze dwie litery słowa Χριστος (Chrystus).

Przeplatana wstążka (węzeł celtycki; thota)

Baranek

Wstążka ma oznaczać nierozerwalną więź, doskonałość, jedność świata. Wskazuje, że człowiek jest integralną częścią wielkiego systemu o jednolitej duchowości. Taka koncepcja zakłada, że dobro i zło są działaniem tej samej osobowości boskiej. Jest to zatem sprzeczne z duchowością chrześcijańską, która wyznaje wiarę w jednego Boga, który dał nam swojego Syna, aby odkupił nas wszystkich własną Krwią z rąk strąconego na ziemię diabła

Księga Wyjścia mówi o jednorocznym baranku, którego krew ocaliła pierworodnych synów Izraela w czasie niewoli egipskiej. Ewangelia wskazuje na Baranka, Jezusa Chrystusa, który przez Krew swoją wyzwolił nas od śmierci. Apokalipsa natomiast prezentuje opis weselnych godów Baranka, jednoczącego się z Oblubienicą-Kościołem. Dlatego też Zbawiciel Zwycięzca, jest przedstawiany jako baranek wielkanocny z krzyżem albo chorągiewką.

Motyl New Age

Medalik św. Benedykta

Motyl jest symbolem własnym zwolenników "NEW AGE". Tak jak gąsienica zawija się w kokon, przemienia się i wychodzi w formie motyla, tak ludzkość przechodzi z dawnej epoki w nową erę. Gąsienica oznacza minioną epokę, w której ludzkość żyła według tradycji. Symbol wyrzeczenia się korzeni chrześcijańskich.

Św. Benedykt miał w swym życiu wielkie nabożeństwo do krzyża świętego jako znaku zbawczej miłości Jezusa Chrystusa. Często czynił znak krzyża. Z jego pomocą pokonywał własne ciężkie pokusy. W życiu św. Benedykta, Bóg mocą tego znaku w cudowny sposób niweczył złe zamiary i omamy szatańskie, jak opisuje to papież Grzegorz Wielki w II księdze Dialogów.

Przełamane S

Szkaplerz

 

 

Oznacza „niszczyciela”. Noszone przez członków siejących grozę nazistowskich oddziałów śmierci.

Szkaplerz to jedno z sakramentaliów, to znak, a nie talizman. Przyjęty przez Zakon Karmelitański i zatwierdzony przez Kościół Katolicki. Szkaplerz symbolizuje niesienie codziennego krzyża przez uczniów i naśladowców Pana Jezusa. Wyraża ufność w opiekę Maryi i w skuteczność Jej wstawienniczej roli w otrzymaniu łaski wiecznego zbawienia i szybkiego uwolnienia z czyśćca.


Bibliografia:

 


Copyright © 2012-2018 Franciszkanki od Cierpiących. Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
Stworzone dzięki Joomla!