MODLITWA DO ŚWIĘTEGO JÓZEFA Drukuj

Chwalebny święty Józefie, Oblubieńcze Maryi, pamiętaj o nas, czuwaj nad nami. Najmilszy Stróżu nasz, pomagaj nam w pracy nad naszym uświęceniem. Najdroższy Żywicielu Najświętszego Dzieciątka, zaopatruj nasze potrzeby duchowe i doczesne. O wierny Opiekunie, któremu powierzony został Najdroższy skarb nasz Jezus, weź pod miłościwą opiekę sprawy Zgromadzenia, które Ci polecamy i niechaj ich skutek będzie na chwałę Boga i na pożytek dusz naszych. Amen.