Gdzie jest bojaźń Pańska, która strzeże domu swego (por. Łk 11, 21), tam nieprzyjaciel nie ma możliwości wejścia.
św. Franciszek z Asyżu


Wprowadzenie do VI Roku Wielkiej Nowenny PDF Drukuj Email

Wprowadzenie do VI Roku Wielkiej Nowenny

OFIARA I WYNAGRODZENIE

Temat kolejnego roku Wielkiej Nowenny - Ofiara i Wynagro­dzenie - wskazuje na fundamentalne wartości naszego życia konse­krowanego, jakimi są miłość i posłuszeństwo zrealizowane w sposób doskonały przez Chrystusa, a podjęte przez każdego z nas jako udział w Jego ofierze i wynagrodzeniu Ojcu za odrzucenie miłości i nieposłuszeństwo.

Chociaż rzeczywistość ofiary i wynagrodzenia nie należy do no­wych pojęć, bo praktykowana jest na przestrzeni wieków; żyje nią Kościół i kolejne pokolenia naszych Zgromadzeń, to trzeba przyznać, że dzisiaj domaga się ona pewnego „odświeżenia", pogłębienia, a może nawet - w niektórych środowiskach - wydobycia z pośród pozostawionych przez wcześniejsze generacje terminów. Bowiem konsumpcyjny i liberalny styl życia współczesnego świata, odwodzi człowieka od wartości, z których wyrasta chrześcijaństwo, i za który­mi tęskni człowiek wszystkich czasów - a chodzi tu o miłość, wier­ność, poświęcenie, bezinteresowność. Dlatego trzeba nam zagłębiać się w Ofiarę naszego Pana, realizującą się w Jego życiu, męce, śmier­ci i zmartwychwstaniu, Ofiarę złożoną jako jeden wielki akt posłu­szeństwa i miłości wobec Ojca, (por. Mk 14, 35-36; Flp 2, 6-11) uobecniany w Eucharystii. Jest ona jednocześnie wynagrodzeniem Bogu za grzechy ludzkości. Zwłaszcza - jak to powiedziano wcześniej - w najgłębszej ich treści „non serviam," będącej pogardą miłości Ojca i odwróceniem się od Niego przez nieposłuszeństwo. Ta prawda, z której wyrasta nasze „być" jako chrześcijanin i za­konnik, domaga się od nas ciągłego odnawiania ducha ofiary i wyna­grodzenia, wypowiadanego w sposobie życia i realizacji charyzmatów naszych Rodzin zakonnych. A jak to czynić praktycznie, mówi nam bl. Ojciec Honorat: „...zakonnicy jako wybrani oblubieńcy Pańscy posuwają dalej swoje zaparcie i wyniszczenie i naśladując doskonalej Zbawiciela, łączą się z Nim przez święte śluby zakonne, które odpo­wiadają zupełnie ofierze Chrystusowej, bo posiadając wiele rzeczy na świecie, stają się dobrowolnie nie tylko w duchu, ale i rzeczą samą ubogimi dla Niego. Mając swą wolę, wyrzekają się jej z miłości Jego przez posłuszeństwo święte. Mogąc używać dozwolonych na świecie uciech zmysłowych, wyrzekają się ich przez ślub świętej czystości i przez dobrowolne pokuty i zadośćuczynienia za winy. Wyrzekają się wreszcie pychy świata i chwały u ludzi, poświęcając się na codzienne upokorzenia" (Wybór Pism, t.4, cz. 1, s. 114).

Zatem dajmy się poprowadzić w tym Roku Nowenny błogosła­wionemu Honoratowi, który na pewno wiele nam przypomni i wska­że w jaki sposób ofiarowywać siebie z Chrystusem Ojcu i wynagra­dzać Mu za własne grzechy oraz za grzechy innych ludzi, a szczególnie tych, którzy sa objęci charyzmatami naszych Zgroma­dzeń. Dlatego też zapraszamy do częstego czytania i rozważania tre­ści Notatnika Duchowego, Pism i Kazań Ojca Założyciela, jak rów­nież proponujemy przygotowane na ten czas modlitwy, teksty do przemyślenia oraz pieśni, umieszczone w niniejszym Przewodniku.

 

Przełożona Generalna Zgromadzenia
Służebnic Matki Dobrego Pasterza
s. Krystyna Maślarz

 

Źródło: Przewodnik na VI Rok Nowenny

 

~ Strona główna ~ Historia ~ Założyciele ~ Bursa ~ ZPO Dom św. Franciszka ~ Wspólnoty ~ Powołania ~ E-kartki ~ Czytelnia ~ Linki ~ Kontakt ~

Copyright © 2012-2019 Franciszkanki od Cierpiących. Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
Zobacz: Ochrona danych osobowych
Stworzone dzięki Joomla!