Czuwanie w intencji beatyfikacji Drukuj

Maryjo, Królowo Polski – módl się za nami.

W nocy z 22 na 23 marca 2014 roku w Częstochowie u stóp Matki Bożej Jasnogórskiej odbyło się czuwanie w intencji beatyfikacji Założycielki naszego Zgromadzenia Sługi Bożej Matki Kazimiery Gruszczyńskiej.

W spotkaniu modlitewnym wzięły udział nie tylko Siostry z poszczególnych wspólnot, ale i przyjaciele Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek od Cierpiących, a mianowicie: Zakon Rycerzy Kolumba z Kozienic na czele ze swoim kapelanem ks. Wiesławem Janowskim wraz z innymi parafianami, ks. Łukasz M. Kadziński z grupą osób z Fundacji Dobrej Nauki Maximilianum z Warszawy, ks. Jerzy Błaszczak – kapelan wspólnoty przy ul. Wilczej 7 w Warszawie, parafianie z kościoła św. Aleksandra w Warszawie, Siostry Samarytanki z Częstochowy. Na czuwanie przybyli również: Oficjał trybunału diecezji radomskiej ks. kan. dr Marek Polak oraz notariusz ks. mgr Sławomir Szustak, Pierwszy Zastępca Burmistrza Gminy ds. Społecznych Małgorzata Bebelska, Przewodniczący Rady Miejskiej w Kozienicach Mariusz Prawda. Głównym zaś prowadzącym czuwania był o. Jan Poteralski OSPPE. Czuwanie zostało rozpoczęte Apelem jasnogórskim, na którym był obecny ks. abp. Wacław Depo, metropolita częstochowski oraz biskup pomocniczy diecezji gnieźnieńskiej Krzysztof Wętkowski. Podczas apelu przemówienie wygłosił o. Jan Poteralski, a następnie s. Lucyna Czermińska, przedstawiła krótki życiorys Sługi Bożej Matki Kazimiery Gruszczyńskiej. Wraz ze wszystkimi obecnymi tam pielgrzymami prosiliśmy Matkę Bożą, Królową Polski o wstawiennictwo podczas procesu wyniesienia na ołtarze m. Kazimiery. Po Apelu o. Jan powitał wszystkich pielgrzymów, po czym, s. Lucyna przedstawiła nam sylwetkę Sł. Bożej Matki Kazimiery Gruszczyńskiej, nawiązując do problemów współczesnego świata i to, w jaki sposób życie m. Kazimiery może być wzorem na drodze ku Panu Bogu dla każdego z nas. O godz. 22.40 wysłuchaliśmy konferencję, wygłoszoną przez o. Jana Poteralskiego, w której między innymi podkreślał wartość cierpienia, podczas, gdy współcześnie jest tendencja do odrzucania i negowania go. Po krótkiej przerwie, rozpoczęliśmy sprawowanie Eucharystii. Głównym celebransem był ks. Łukasz M. Kadziński. W koncelebrze wzięli udział: ks. Marek Polak, ks. Sławek Szustak, ks. Wiesław Janowski, ks. Jerzy Błaszczak oraz o. Jan Poteralski. Czytania lekcyjne wykonali przedstawiciele z Zakonu Rycerzy Kolumba, natomiast psalm - s. Jadwiga Kułak, Słowo Boże wygłosił o. Jan Poteralski. W darach ofiarnych na Ołtarz Pański zostały złożone chleb i wino oraz wiązanka z białych róż. W pobożnym i czynnym przeżywaniu Liturgii Eucharystycznej pomagał nam chór zakonny pod przewodnictwem s. Barbary Kruszewskiej. Godzina między 2.00 a 3.00 była czasem na wspólny różaniec z rozważaniami tajemnic Bolesnych na podstawie tekstów bł. o. Honorata Koźmińskiego i śpiewem o tematyce Maryjnej. Modlitwę poprowadzili członkowie Fundacji Dobrej Nauki Maximilianium. Następnie, zgodnie z programem czuwania odbyła się adoracja, w której wielbiliśmy Boga Ojca Wszechmogącego, który jest jedyną naszą Miłością, Oblubieńcem i „Niepojętym Wyborem Miłości”, dziękowaliśmy za otrzymane łaski, a w szczególności za dar życia i powołania m. Kazimiery, przepraszaliśmy Dobrego Boga za zniewagi, grzechy i niewierności oraz prosiliśmy o wszelkie dary Ducha Świętego. Modlitwa była oparta na tekstach Matki Założycielki, prowadzona przez osoby świeckie, przyjaciół naszego Zgromadzenia oraz chór zakonny. Na zakończenie czuwania zaśpiewaliśmy wspólnie Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. O. Jan skierował słowa podziękowania w stronę wszystkich obecnych pielgrzymów, udzielił nam błogosławieństwa i podczas pieśni „Wielbi duszo moja Pana” w wykonaniu chóru nastąpiło zasłonięcie obrazu Matki Najświętszej. Każdy z nas wrócił do domu, do wspólnot, do rodzin, do parafii pewny, że pod opieką Matki Bożej świętym można zostać niezależnie od czasów i warunków, w których żyjemy- jak udowodniła nam to swoim życiem nasza Założycielka Sługa Boża Matka Kazimiera Gruszczyńska.

Uzdrowienie Chorych – módl się za nami

Ucieczko Grzesznych – módl się za nami

Pocieszycielko Strapionych- módl się za nami

Wspomożenia Wiernych – módl się za nami

Sługo Boża Matko Kazimiero i wszystkie nasze zmarłe siostry – wstawiajcie się za nami