Start Formacja

Formacja

Etapy formacji w Zgromadzeniu Sióstr Franciszkanek od Cierpiących

Postulat – 0,5 do 1 roku

Postulat jest okresem początkowej formacji i zdecydowania się na przyjęcie naszego życia. W tym okresie kandydatka zapoznaje się z naszym życiem, a siostrzana wspólnota ze swej strony poznaje lepiej kandydatkę, by móc wyrobić sobie osąd o możliwości realizowania przez nią powołania zakonnego. Formacja postulantek zmierza, przede wszystkim przez katechezę, do pogłębienia wiary i obejmuje wprowadzenie do liturgii, metody modlitwy, wiedzę franciszkańską i pierwsze doświadczenie w pracy apostolskiej.

 

Nowicjat – 2 lata

1 rok – nowicjat ścisły w domu nowicjackim w Kozienicach,

2 rok-w Kozienicach, ale z możliwością 3-miesięcznych praktyk apostolskich poza domem nowicjackim

Nowicjat jest to okres intensywniejszego wprowadzenia w życie ewangeliczne i głębsze doświadczenie franciszkańskie, zgodnie z jego podstawowymi wymaganiami, i zakłada wolne i dojrzałe zdecydowanie się na życie zakonne. Po zakończeniu 2.letniego Nowicjatu kandydatka składa śluby posłuszeństwa, ubóstwa i czystości na okres 12 miesięcy.

Juniorat - 5 lat

Jest okresem, w którym siostry, zdobywając coraz większą dojrzałość, przygotowują się do ostatecznej decyzji przyjęcia naszego ewangelicznego życia, przez złożenie profesji wieczystej. Jest to czas, w którym juniorystka rozeznaje i pogłębia własne powołanie aż do podjęcia ostatecznej decyzji. Celem junioratu jest osiągnięcie dojrzałej osobowości poprzez doświadczenie spotkania z Chrystusem, z siostrami z własnej wspólnoty siostrzanej, z chorymi, potrzebującymi pomocy i kulturą. W tym czasie siostry oprócz przygotowania apostolskiego zdobywają także przygotowanie zawodowe do pełnienia późniejszej posługi według własnych uzdolnień i potrzeb Zgromadzenia. W czasie junioratu siostry co roku przez pięć lat ponawiają złożone śluby. Okres junioratu kończy się złożeniem ślubów wieczystych – uroczystego ślubowania zachowania rad ewangelicznych do końca życia.

 

 

 

KONTAKT

Dom generalny

ul. Wilcza 7

00-538 Warszawa

tel. 22 621 50 29

e-mail: sfpowolanie33@gmail.com