Start Reguła Trzeciego Zakonu Regularnego

Poznaj Regułę Trzeciego Zakonu Regularnego Świętego Franciszka

Spis treści
Poznaj Regułę Trzeciego Zakonu Regularnego Świętego Franciszka
I. W Imię Pańskie
II. Przyjmowanie tego sposobu życia
III. Duch modlitwy
IV. Życie w czystości dla królestwa niebieskiego
V. Sposób posługi i pracy
VI. Życie w ubóstwie
VII. Życie we wspólnocie
VIII. Posłuszeństwo z miłości
IX. Życie apostolskie
Zachęta i błogosławieństwo
Wszystkie strony

SŁOWA ŚWIĘTEGO FRANCISZKA

POWIEDZIANE DO JEGO NAŚLADOWCÓW

(1 LW 1)

Wszyscy, którzy miłują Pana z całego serca, z całej duszy i umysłu, z całej mocy i miłują bliźnich swoich jak siebie samych, a mają w nienawiści ciała swoje z wadami i grzechami, i przyjmują Ciało i Krew Pana naszego Jezusa Chrystusa, i czynią godne owoce pokuty:

O, jakże szczęśliwi i błogosławieni są oni i one, gdy takie rzeczy czynią i w nich trwają, bo spocznie na nich Duch Pański i uczyni u nich mieszkanie i miejsce pobytu i są synami Ojca niebieskiego, którego dzieła czynią, i są oblubieńcami, braćmi i matkami Pana naszego Jezusa Chrystusa. Oblubieńcami jesteśmy, kiedy dusza wierna łączy się w Duchu Świętym z Panem naszym Jezusem Chrystusem. Braćmi dla Niego jesteśmy, kiedy spełniamy wolę Ojca, który jest w niebie. Matkami, gdy nosimy Go w sercu i w ciele naszym przez miłość Boską oraz czyste i szczere sumienie; rodzimy Go przez święte uczynki, które powinny przyświecać innym jako wzór. O, jak chwalebna to rzecz mieć w niebie świętego i wielkiego Ojca! O, jak świętą jest rzeczą mieć pocieszyciela, tak pięknego i podziwu godnego oblubieńca! O, jak świętą i jak cenną jest rzeczą mieć tak miłego, pokornego, darzącego pokojem, słodkiego, godnego miłości i ponad wszystko upragnionego brata i takiego syna: Pana naszego Jezusa Chrystusa, który życie oddał za owce swoje i modlił się do Ojca mówiąc: Ojcze Święty zachowaj w imię Twoje tych, których mi dałeś na świecie; Twoimi byli i dałeś mi ich. I słowa, które mi dałeś, dałem im; a oni przyjęli i prawdziwie uwierzyli, że od Ciebie wyszedłem i poznali, że Ty mnie posłałeś. Proszę za nimi, a nie za światem. Pobłogosław i uświęć, i za nich samego Siebie poświęcam w ofierze. Nie tylko za nimi proszę, ale za tymi, którzy dzięki ich słowu uwierzą we Mnie, aby byli poświęceni ku jedności, jak i My. I chcę, Ojcze, aby i oni byli ze Mną tam, gdzie Ja jestem, żeby oglądali chwałę moją w Królestwie Twoim. Amen. 

KONTAKT

Dom generalny

ul. Wilcza 7

00-538 Warszawa

tel. 22 621 50 29

e-mail: sfpowolanie33@gmail.com