Boże nasz Ojcze!

Ty posłałeś Swego umiłowanego Syna dla naszego zbawienia. Ty w trudnych czasach prześladowania naszego narodu i Kościoła nawróciłeś i uświęciłeś bł. Honorata. Prosimy Cię, wejrzyj na ludzkość cierpiącą z powodu pandemii koronawirusa i za wstawiennictwem naszego Patrona i Opiekuna udziel łaski wiary, nadziei i miłości oraz roztropności i nawrócenia w obliczu zagrażającego nam niebezpieczeństwa. Wdzięczni za tajemnicę Twej dobroci, pełni podziwu i ufności jednoczymy się z niezliczonymi chórami Aniołów i Świętych, a szczególnie z błogosławionym Honoratem. Błogosławiony Honoracie, otocz swoją pokorną modlitwą lud zalękniony i bezsilny, pojednaj skłóconych, naucz jedności w trudnych chwilach. Zatrzymaj rozwój choroby, uzdrów chorych, zachowaj zdrowych, wspieraj lekarzy i pielęgniarki, oświecaj naukowców i daj mądrość rządzącym, aby dobro każdego człowieka zostało ocalone. Prowadź nas do prawdy o nas samych, ucz głębokiej pokory i daj prawdziwy sens życia. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen