13 października każdego roku szczególnie, bo razem z całym Kościołem wspominamy bł. Honorata Koźmińskiego, kapucyna, Założyciela wielu Zgromadzeń zakonnych, w tym i Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek od Cierpiących. Kim był i jest bł. Honorat: