1 Zbawicielu wszystkich ludzi,
Przyjmij śpiewy pełne żalu;
Zmiłuj się nad nami, Panie,

Przebacz ufającym Tobie.

 Pradawnego wroga moce
Zniweczyłeś swoim krzyżem,
Który stał się znakiem wiary

Na wyznawców Twoich czole.

 Już na zawsze nas uwolnij
Z panowania zła i grzechu,
Aby szatan nie mógł szkodzić

Odkupionym krwią najświętszą.

 Ty ze względu na nas, Jezu,
Zejść raczyłeś do Otchłani
I dłużników gorzkiej śmierci

Obdarzyłeś życiem wiecznym.

 Gdy na rozkaz Twój wszechmocny
Świat osiągnie kres istnienia,
Znowu przyjdziesz w blasku chwały,

By nagrodzić sprawiedliwych.

 Ciebie więc prosimy, Chryste,
Byś uleczył nasze rany,
Ty, co z Ojcem Twym i Duchem
Godzien jesteś uwielbienia. Amen.
/LG Wlk. Sobota Hymn z Jutrzni/