„Raduj się ziemio, Jezus Zmartwychwstaje,
wychodzi z grobu, pokój światu daje.
Wszystko stworzenie chwal Syna Bożego:
Chrystusa, Króla wiecznego! Chrystusa, Króla wiecznego!”

(sł. trad., muz. P. Pałka)

ChRYSTUS ZMARTWYCHWSTAŁ! ALLELUJA!

Niech Zmartwychwstały Pan uwalnia od lęku i rozjaśnia ciemności i wzmocni w nas wiarę, nadzieję i miłość.

Radosnych, pełnych pokoju ŚWIĄT ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO!

życzą Siostry Franciszkanki od Cierpiących