WSPÓLNOTY W POLSCE

Wspólnoty w Polsce

ANIELIN 4    tel.    (22) 779 34 65

05-480 Karczew

15-448 BIAŁYSTOK    tel.   (85) 652 40 97

ul. Proletariacka 8

42-200 CZĘSTOCHOWA  tel.  (34) 324 26 86

Al. Ks. Kard. St. Wyszyńskiego 26

26-900 KOZIENICE   tel. (48) 614 23 27

ul. Konstytucji 3-go Maja 37

30-065 KRAKÓW       tel.   (12) 637 43 30

ul. Piastowska 27

33-370 MUSZYNA     tel. (18) 471 91 27

Al. Zdrojowa 28

05-807  PODKOWA LEŚNA    tel.  (22) 758 96 92

ul. Jana Pawła II 8

PAPROTNIA tel.   (46) 861 34 35

ul. Cmentarna 14

96-515 TERESIN

34-721 RABA  WYŻNA  391
tel.  (18) 267 10 36

21-300 RADZYŃ  PODLASKI tel. (83) 352 17 16

ul. Zabielska 91 m 1

05-402 OTWOCK-ŚWIDER tel.  779 22 54

ul. Sowińskiego  19

02-707 WARSZAWA

ul. Puławska 113 d

tel. 22 843 89 91

Dom generalny

WARSZAWA 00-538

ul. Wilcza 7

tel. 22 621 50 29