“Do Ciebie święty Józefie uciekamy się w naszej niedoli. Wezwawszy pomocy Twej Najświętszej Oblubienicy, z ufnością również błagamy o Twoją opiekę. Przez miłość , która łączyła Cię z Niepokalaną Dziewicą Bogarodzicą i przez ojcowską Twą troskliwość, którą otaczałeś Dziecię Jezus, pokornie błagamy: wejrzyj łaskawie na dziedzictwo, które Jezus Chrystus nabył krwią swoją i swoim potężnym wstawiennictwem dopomóż nam w naszych potrzebach. Opatrznościowy stróżu Bożej Rodziny, czuwaj nad wybranym potomstwem Jezusa Chrystusa. Oddal od nas ukochany Ojcze wszelką zarazę błędu i zepsucia. Potężny nasz Wybawco, przybądź łaskawie z pomocą w tej walce z mocami ciemności, a jak niegdyś uratowałeś Dziecię Jezus z niebezpieczeństwa, które groziło Jego życiu tak teraz broń Kościoła Bożego od wrogich zasadzek i od wszelkiej przeciwności. Otaczaj każdego z nas nieustanną opieką , abyśmy Twoją pomocą wsparci, mogli żyć święcie umrzeć pobożnie i osiągnąć wieczne szczęście w niebie. Amen.”

Ta modlitwą, której autorem jest Ojciec Święty Leon XIII zakończyły Siostry coroczną pielgrzymkę 1 maja do św. Józefa, którego figura znajduje się w kościele św. Kazimierza u Sióstr Benedyktynek -Sakramentek na Nowym Mieście w Warszawie. W tym roku Mszy św. o godz. 6.30 przewodniczył ks. kapelan Domu generalnego, siostra Agnieszka Z. przeczytała lekcję, modlitwę wiernych siostra Joanna Ch., a psalm zaśpiewała siostra Renata K. Pozdrawiamy Cię św. Józefie i dziękujemy za opiekę nad nami. Siostry Franciszkanki od Cierpiących