O ZGROMADZENIU

Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek od Cierpiących (Congregatio Sororum Franciscalium ab Afflictis) jest zgromadzeniem bezhabitowym. Powstało 26 kwietnia 1882 roku z inicjatywy Błogosławionego Honorata Koźmińskiego (1829-1916), kapucyna i Służebnicy Bożej Kazimiery Gruszczyńskiej (1848-1927). Konstytucje Zgromadzenia opierają się na regule Trzeciego Zakonu Regularnego św. Franciszka z Asyżu.

Powołaniem Zgromadzenia jest uczestnictwo w misji zbawczej Chrystusa, zwłaszcza w odniesieniu do chorych i cierpiących.

Celem życia Sióstr Franciszkanek od Cierpiących jest doskonała miłość Boga, do której dążą przez:

  • całkowite oddanie się Bogu i pójście za Chrystusem droga rad ewangelicznych – czystości, ubóstwa i posłuszeństwa
  • służbę Kościołowi w ofiarnej miłości świadczonej chorym, biednym i cierpiącym
  • życie według własnych Konstytucji.