DUCHOWOŚĆ

Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek od Cierpiących jest zakorzenione w duchowości franciszkańskiej. Błogosławiony Honorat, wierny Syn św. Franciszka z Asyżu pisząc ustawy dla zgromadzeń ukrytych opierał się na Regule Trzeciego Zakonu Franciszkańskiego i czerpał z ducha św. Franciszka.  Naśladowanie ewangelicznego życia Jezusa Chrystusa na wzór św. Franciszka, kontemplacja Chrystusa objawiającego swą miłość w Tajemnicach Wcielenia, Ukrzyżowania i Eucharystii oraz rozważanie Jego dobroci dla chorych i nieszczęśliwych, to wartości, na których  Siostry Franciszkanki od Cierpiących budują swoją tożsamość.  „Za przykładem św. Ojca Franciszka kształtujemy swe życie na Ewangelii. Z niej czerpiemy poznanie Jezusa Chrystusa, światło i siłę do wstępowania w Jego ślady. Jako Siostry Franciszkanki od Cierpiących całym sercem kontemplujemy Chrystusa objawiającego nam swą miłość w Tajemnicy Wcielenia, Ukrzyżowania i Eucharystii i rozważamy Jego dobroć dla chorych i nieszczęśliwych.” (Konstytucje Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek od Cierpiących nr 13 i 14).

Jako główną Patronkę  czcimy Matkę Bożą Nieustającej Pomocy, świętego Franciszka Serafickiego jako swego Patriarchę i Ojca, św. Elżbietę Węgierską naśladujemy jako wzór pracy przy chorych i cierpiących.

Symbolicznie naszą duchowość wyraża franciszkańskie hasło: “POKÓJ I DOBRO!

oraz hasło Zgromadzenia:

“WSZYSTKO DLA JEZUSA PRZEZ MARYJĘ I JÓZEFA”