SKRZYNKA INTENCJI

MODLITWA

Boże, najlepszy Ojcze, bądź uwielbiony za powołanie Kazimiery Gruszczyńskiej do służby w Kościele. Ona wielkodusznie odpowiedziała na otrzymany dar i stała się matką nowej rodziny zakonnej. Pełna obecności Ducha Świętego, na wzór Chrystusa niosła pomoc i pociechę chorym, cierpiącym i strapionym. Pokornie Cię proszę, Boże w Trójcy Świętej Jedyny, udziel mi za jej przyczyną łaski… i spraw, aby dostąpiła chwały ołtarzy we wspólnocie Ludu Bożego. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen

Dla pragnących wesprzeć proces beatyfikacyjny, podajemy numer konta bankowego:
Franciszkanki od Cierpiących
ul. Wilcza 7, 00-538 Warszawa,
nr konta 51 1240 1024 1111 0000 0270 3088
z dopiskiem: na cele beatyfikacji

Tutaj można wysłać intencję modlitewną. Przez wstawiennictwo Sł. B. M. Kazimiery Gruszczyńskiej, będziemy modlić się w podanej intencji posługując się zamieszczoną obok modlitwą.

  O otrzymanych łaskach powiadom:
  Postulację Sł. Bożej Matki Kazimiery Gruszczyńskiej
  ul. Wilcza 7
  00-538 Warszawa
  tel. kom. 512-485-186
  (22) 621-50-29 wewn. 116
  e-mail: lucynacz@o2.pl