SKRZYNKA INTENCJI

MODLITWA

Boże, najlepszy Ojcze, bądź uwielbiony za powołanie Kazimiery Gruszczyńskiej do służby w Kościele. Ona wielkodusznie odpowiedziała na otrzymany dar i stała się matką nowej rodziny zakonnej. Pełna obecności Ducha Świętego, na wzór Chrystusa niosła pomoc i pociechę chorym, cierpiącym i strapionym. Pokornie Cię proszę, Boże w Trójcy Świętej Jedyny, udziel mi za jej przyczyną łaski… i spraw, aby dostąpiła chwały ołtarzy we wspólnocie Ludu Bożego. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen

O otrzymanych łaskach powiadom:
Postulację Sł. Bożej Matki Kazimiery Gruszczyńskiej
ul. Wilcza 7
00-538 Warszawa
tel. kom. 512-485-186
(22) 621-50-29 wewn. 116
e-mail: lucynacz@o2.pl

Tutaj można wysłać intencję modlitewną. Przez wstawiennictwo Sł. B. M. Kazimiery Gruszczyńskiej, będziemy modlić się w podanej intencji posługując się zamieszczoną obok modlitwą.

    Dla pragnących wesprzeć proces beatyfikacyjny, podajemy numer konta bankowego:
    Franciszkanki od Cierpiących
    ul. Wilcza 7, 00-538 Warszawa,
    nr konta 51 1240 1024 1111 0000 0270 3088
    z dopiskiem: na cele beatyfikacji