HISTORIA KAPLICY MATKI BOŻEJ NIEUSTAJĄCEJ POMOCY

ul. Wilcza 7, 00-538 Warszawa

tel. 22 621 50 29

Kaplica została wybudowana  latach 1913-1915 r. z inicjatywy Kazimiery Gruszczyńskiej. Projektantem większej, murowanej kaplicy był Konstanty Jakimowicz. Nowa kaplica powstała na miejscu dawnej drewnianej wybudowanej na terenie Zakładu „Przytulisko” i poświęconej w 1870 r.

18 marca 1915 r. Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Kazimierz Ruszkiewicz dokonał konsekracji kościoła Matki Bożej Nieustającej Pomocy.

Poświęcono również dzwon, na którym umieszczono napis: “R.P. 1915 JÓZEF KAZIMIERZ jest moje imię. Czasu wielkiej wojny Bożą chwałę zacząłem głosić”.

W bocznym ołtarzu kaplicy znajduje się obraz Matki Bożej Nieustającej Pomocy poświęcony przez Papieża Leona XIII, przywieziony z Rzymu przez Kazimierę Gruszczyńską.  W  1891 r. uroczyście intronizowany do starej kaplicy. W 1924 r. koronowany  przez ks. kard. Aleksandra Kakowskiego.

10 sierpnia 1921r. kaplica i Zgromadzenie zostały oddane Najświętszemu Sercu Pana Jezusa poprzez akt intronizacji. Aktu poświęcenia dokonał o. Władysław Rejowicz. Tego dnia zawieszono obraz Serca Jezusowego ze starej Kaplicy, zmieniony później w 1952r. na nowy duży namalowany przez Wawrzyńca Chorembalskiego.

W latach 1939 -1944 w wyniku działań wojennych kaplica doznała stosunkowo niewielkich zniszczeń, które stopniowo usuwano po zakończeniu wojny.

1946 do kaplicy przywieziony został z Wilna obraz Matki Bożej Ostrobramskiej ofiarowany przez ks. Frąckiewicza – obraz został umieszczony na ścianie ponad figurą św. Franciszka.

Pierwszy po wojnie generalny remont kaplicy został przeprowadzony w 1950 roku. Pracami kierowali inżynierowie Konstanty Jakimowicz i Bolesław Płachecki.

1951 r. w bramie przed kaplicą umieszczono figurę św. Józefa, która od 1909 roku stała w kaplicy lecznicy “Sanatorium św. Józefa” a w dwa lata po upaństwowieniu tej lecznicy została zwrócona Zgromadzeniu.

1952 r. na ścianie naprzeciwko ołtarza Matki Bożej Nieustającej Pomocy umieszczono duży obraz Najświętszego Serca Jezusowego pędzla artysty malarza Wawrzyńca Chorembalskiego, który jest dowolną kopią obrazu tej samej treści autorstwa artysty malarza Kazimierza Mastelskiego.

W październiku 1980 r.  Matka Boża przybywa do kaplicy w kopii Cudownego Obrazu Jasnogórskiego. Kaplica tutejsza była drugim (po kościele św. Aleksandra) kościołem, który nawiedziła w stolicy.

Od października 2004 r. czyli od Roku Eucharystycznego  w każdy czwartek jest Wystawienie i Adoracja Najświętszego Sakramentu, od godz. 7.45 do 17.20.

Kaplica Matki Bożej Nieustającej Pomocy znajduje się na terenie Parafii św. Aleksandra.

GALERIA