21 04, 2024

HYMN JUBILEUSZU 2025

2024-04-21T19:29:31+02:0021 kwietnia 2024|

Pielgrzymi nadziei Słowa: Pierangelo Sequeri Dostosowanie do języka polskiego: Krzysztof Niegowski Niech jak żywy płomień mej nadziei Moja pieśń niech sięgnie uszu Twych Życia wieczne łono nieskończone w drodze Jezu ufam Tobie Naród każdy, lud i język świata w Twoim Słowie swój znajduje blask. Synów, córki, kruchych i zgubionych Ty w Twym Synu wciąż przygarniasz   Niech jak żywy płomień mej nadziei Moja pieśń niech sięgnie uszu Twych Życia wieczne łono nieskończone w drodze Jezu ufam Tobie Patrzy na nas Bóg czuły, cierpliwy: Nowej ery rodzi się już świt Nowe Niebo, Ziemia Odnowiona: Życia Duch przenika mury.   Niech jak żywy płomień mej nadziei Moja pieśń niech sięgnie uszu [...]

21 04, 2024

MODLITWA JUBILEUSZU

2024-04-21T19:02:15+02:0021 kwietnia 2024|

Ojcze, który jesteś w niebie, niech wiara, którą nam dałeś w Twoim Synu Jezusie Chrystusie, naszym Bracie, i płomień miłości rozlany w naszych sercach przez Ducha Świętego, obudzą w nas błogosławioną nadzieję na przyjście Twojego Królestwa. Niech Twoja łaska przemienia nas w pracowitych siewców ewangelicznych ziaren, które będą zaczynem ludzkości i kosmosu, w ufnym oczekiwaniu nowego nieba i nowej ziemi, gdy moce Zła zostaną pokonane, a Twoja chwała objawi się na wieki. Niech łaska Jubileuszu ożywi w nas, Pielgrzymach nadziei, pragnienie dóbr niebieskich i rozleje po całej ziemi radość i pokój naszego Odkupiciela. Tobie Boże, błogosławiony po wsze czasy, niech będzie cześć i chwała na wieki. Amen

21 04, 2024

List Ojca Świętego Franciszka

2024-04-21T18:39:42+02:0021 kwietnia 2024|

List Ojca Świętego Franciszka do Arcybiskupa Rino Fisichella Przewodniczcego Papieskiej Rady do spraw Krzewienia Nowej Ewangelizacji Do drogiego Brata Arcybiskupa Rina Fisichelli Przewodniczącego Papieskiej Rady do spraw Krzewienia Nowej Ewangelizacji Jubileusz był zawsze w życiu Kościoła wydarzeniem o wielkim znaczeniu duchowym, kościelnym oraz społecznym. Odkąd Bonifacy VIII w 1300 r. ustanowił pierwszy Rok Święty — który miał być obchodzony co sto lat, a później, na wzór biblijny, co 50, aż ostatecznie ustalono, że będzie obchodzony co 25 lat — święty, wierny lud Boży przeżywał tę celebrację jako wyjątkowy dar łaski, charakteryzujący się przebaczeniem grzechów, a w szczególności odpustem, będącym pełnym wyrazem miłosierdzia Boga. Wierni, często po zakończeniu długiej pielgrzymki, [...]

21 04, 2024

BULLA PAPIESKA

2024-04-21T18:25:11+02:0021 kwietnia 2024|

Tradycja nakazuje, aby każdy Jubileusz był ogłaszany wraz z publikacją odpowiedniej Bulli Papieskiej. Przez „Bullę” rozumiemy dokument urzędowy, na ogół pisany po łacinie, z pieczęcią papieża, której kształt nadaje nazwę samemu dokumentowi. Na początku pieczęć była wykonywana zwykle z ołowiu i przedstawiała podobiznę świętych Apostołów Piotra i Pawła, Założycieli Kościoła Rzymu, oraz imię Papieża na odwrocie. Następnie metalową pieczęć zastąpiono pieczęcią atramentową, ale nadal używano jej metalowej wersji do oznaczania ważniejszych dokumentów. Każda Bulla jest identyfikowana za pomocą słów, które ją rozpoczynają. Na przykład św. Jan Paweł II ogłosił Wielki Jubileusz Roku 2000 Bullą Incarnationis mysterium („Tajemnica Wcielenia”), natomiast papież Franciszek ogłosił Nadzwyczajny Jubileusz Miłosierdzia (2015-2016) Bullą Misericordiae vultus ( „Oblicze miłosierdzia”). Bulla [...]

21 04, 2024

2024 – ROKIEM MODLITWY

2024-04-21T18:22:57+02:0021 kwietnia 2024|

W niedzielę 21 stycznia 2024 roku, podczas V Niedzieli Słowa Bożego, Ojciec Święty modlitwą Anioł Pański oficjalnie zainaugurował Rok Modlitwy. „Drodzy bracia i siostry, najbliższe miesiące doprowadzą nas do otwarcia Drzwi Świętych, co zainauguruje w całym Kościele Jubileusz 2025 roku”  – powiedział Papież – “Proszę o wzmożenie modlitwy, aby przygotować nas do dobrego przeżycia tego wydarzenia łaski i doświadczenia mocy Bożej nadziei. Dlatego dziś rozpoczynamy Rok Modlitwy, czyli rok poświęcony ponownemu odkryciu wielkiej wartości i absolutnej potrzeby modlitwy w życiu osobistym, w życiu Kościoła i modlitwy w świecie.” Aby lepiej przeżyć ten czas w ramach przygotowań do Jubileuszu 2025 „pomogą nam także pomoce duszapsterskie, które udostępni Dykasteria ds. Ewangelizacji”, [...]

Przejdź do góry