CHARYZMAT

Siostry Franciszkanki przejęły ideały swojej Założycielki Kazimiery Gruszczyńskiej, która z miłości do Chrystusa pragnęła służy chorym i cierpiącym. Zgromadzenie zostało powołane, aby naśladować ukryte życie Pana Jezusa i Jego Niepokalanej Matki. Każda siostra idąc przez życie pragnie czynić dobrze i ukazywać Chrystusa uzdrawiającego chorych i okazującego miłosierdzie wszystkim cierpiącym.