Historia udziału Sióstr w Pielgrzymce Warszawskiej

Siostry Franciszkanki od Cierpiących w Pieszej Pielgrzymce Warszawskiej na Jasną Górę biorą udział od roku 1965. Niektóre idą tylko jako pątniczki. Dnia 7 sierpnia każdego roku dojeżdżają też do Punktu Medycznego w Mogielnicy  siostry z Kozienic oraz z domów warszawskich. Pierwszą organizatorką punktu w Mogielnicy była nasza siostra Zofia Zawadzka. Ona to już przez cały rok poprzedzający pielgrzymkę gromadziła zapasy leków, bandaży i środków opatrunkowych, przygotowywała punkt na przyjście pielgrzymów. Znaczny udział w posłudze pielgrzymom miała s. Władysława Purwin, znana jako siostra Koleta, która przez ponad 30 lat brała udział w pielgrzymce służąc pielgrzymom szczególnie na trasie. Jako pielęgniarka i pątniczka zapisała się na trwałe w historii pielgrzymki, rozpoczynając razem z innymi siostrami tradycję kontynuowaną do dziś przez Siostry Franciszkanki od Cierpiących. Obecnie od roku 1996 jedna z naszych sióstr – Teresa T. jest główną odpowiedzialną za Służbę Medyczną „15-tek” (Grup 15-tych) i zaprasza chętne pielęgniarki do współpracy w opiece medycznej nad pielgrzymami na pątniczym szlaku tel. 507 135 639.