SZKOŁA PIELĘGNIARSKA

W roku 1947 Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek od Cierpiących zorganizowało szkołę pielęgniarstwa w odbudowanym ze zniszczeń wojennych, własnym budynku przy ul. Wilczej 9 w Warszawie. Niestety, już w roku 1949 władze komunistyczne upaństwowiły szkołę, podobnie jak inne dzieła prowadzone przez Zgromadzenie i należące do niego. Siostry straciły możliwość, nie tylko prowadzenia szkoły, ale także zostały pozbawione możliwości pracy w tej instytucji.  Po przejęciu budynku przez władze państwowe na Wilczej 9 mieściła się państwowa szkoła pielęgniarska, kształcąca pielęgniarki do roku 1970. Od lat 60-tych – Medyczne Studium Zawodowe nr 2, zaczęło kształcenie również położnych. Od 1970 r. mieściła się tu tylko szkoła położnych, która w roku 1991 przeniosła się na ul. Solec. Po upadku komunizmu, na mocy ustawy o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego z dnia 17 maja 1989 roku Zgromadzenie odzyskało własność budynku przy ul. Wilczej 9. Po wykonaniu remontu przystosowującego do ponownego prowadzenia szkoły pielęgniarskiej, Zgromadzenie zorganizowało odpowiedni sprzęt, wyposażenie oraz pomoce naukowe. Część sprzętu Studium pozyskało ze zlikwidowanej szkoły w Stanach Zjednoczonych, część dzięki pomocy przyjaciół Zgromadzenia ze Szwecji, a pozostałą część Zgromadzenie zakupiło z własnych funduszy i ponownie zorganizowało szkołę pielęgniarską – Medyczne Studium Zawodowe Pielęgniarstwa z internatem. Nauka w szkole rozpoczęła się z dniem 1 września 1992 roku. Szkoła kształciła pielęgniarki przez 13 lat. Początkowo była to szkoła dwuletnia, potem dwu i półletnia pomaturalna (od drugiego lub trzeciego kursu). Dnia 1 września 2005 roku zmieniono nazwę szkoły na Medyczne Studium Zawodowe – szkoła obok pielęgniarek, zaczęła kształcić również opiekunki środowiskowe. Ostatni dyplom pielęgniarski odbył się w czerwcu 2005 r. Pierwszy nabór na kierunek opiekunka środowiskowa – w sierpniu 2004 roku. Ostatni dyplom na kierunku – opiekunka środowiskowa – w czerwcu 2006 roku. Kolejna zmiana nazwy na Zawodową Szkołę Policealną – 15.09.2005 r. W 2005 roku nawiązano współpracę z Wyższą Szkołą Humanistyczno-Ekonomiczną z Łodzi 2005 r. ale otwarcie kierunku było dopiero od roku akademickiego 2006/2007. Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna z Łodzi uruchomiła w budynku naszej szkoły swój oddział zamiejscowy z kierunkiem kształcenia w zawodzie PIELĘGNIARKI. W 2009 r. WSHE już pod zmieniona nazwą Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna zmieniła siedzibę. Obecnie w budynku od 1 września 2006 r. do dziś mieści się Bursa Studencka „Przytulisko” prowadzona przez Zgromadzenie.

Zobacz też: http://www.wmpp.org.pl/