HISTORIA SZKOŁY PIELĘGNIARSKIEJ przy ul. Wilczej 9 w Warszawie

W roku 1947 Zgromadzenie to zorganizowało szkołę pielęgniarstwa w odbudowanym ze zniszczeń wojennych, własnym budynku przy ul. Wilczej 9 w Warszawie. Niestety, już w roku 1949 władze komunistyczne upaństwowiły szkołę, podobnie jak inne dzieła prowadzone przez Zgromadzenie i należące do niego. Siostry straciły możliwość, nie tylko prowadzenia szkoły, ale także zostały pozbawione możliwości pracy w tej instytucji. Po upadku komunizmu, na mocy ustawy o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego z dnia 17 maja 1989 roku Zgromadzenie odzyskało własność budynku przy ul. Wilczej 9. Przez ok. 10 lat przed odzyskaniem budynku, na Wilczej 9 mieściła się państwowa szkoła położnych – Medyczne Studium Zawodowe nr 2. Po wykonaniu remontu przystosowującego do ponownego prowadzenia szkoły pielęgniarskiej, zorganizowano odpowiedni sprzęt, wyposażenie oraz pomoce naukowe. Część sprzętu Studium pozyskało ze zlikwidowanej szkoły w Stanach Zjednoczonych, część dzięki pomocy przyjaciół Zgromadzenia ze Szwecji, a pozostałą część Zgromadzenie zakupiło z własnych funduszy i ponownie zorganizowało szkołę pielęgniarską – Medyczne Studium Zawodowe Pielęgniarstwa z internatem. Nauka w szkole rozpoczęła się z dniem 1 września 1992 roku. Szkoła kształciła pielęgniarki przez 13 lat. Początkowo była to szkoła dwuletnia, potem dwu i półletnia pomaturalna (od drugiego lub trzeciego kursu) Dnia 1 września 2005 roku zmieniono nazwę szkoły na Medyczne Studium Zawodowe – szkoła obok pielęgniarek, zaczęła kształcić również opiekunki środowiskowe. Ostatni dyplom pielęgniarski odbył się w czerwcu 2005 r. Pierwszy nabór na kierunek opiekunka środowiskowa – w sierpniu 2004 roku. Ostatni dyplom na kierunku – opiekunka środowiskowa – w czerwcu 2006 roku. Kolejna zmiana nazwy na Zawodową Szkołę Policealną – 15.09.2005 r. W 2005 roku nawiązano współpracę z Wyższą Szkołą Humanistyczno-Ekonomiczną z Łodzi 2005 r. ale otwarcie kierunku było dopiero od roku akademickiego 2006/2007. Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna z Łodzi uruchomiła w budynku naszej szkoły swój oddział zamiejscowy z kierunkiem kształcenia w zawodzie PIELĘGNIARKI. W 2009 r. WSHA już pod zmieniona nazwą Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna zmieniła siedzibę. Obecnie w budynku od 1 września 2006 r. do dziś mieści się Bursa Studencka „Przytulisko” prowadzona przez Zgromadzenie.

Czytaj więcej…. Historia Szkoły z 1947 r.