Płachta Ojca Honorata

Płachta Ojca Honorata – Franciszkanki od Cierpiących

Notatki Ojca Honorata dotyczące naszego Zgromadzenia

 1. Cel: uświątobliwienie przez zachowanie rad ewangelicznych w życiu ukrytym  i wspólnym i przez posługi względem chorych i cierpiących.
 2. Zadanie główne: przygotowanie chorych do dobrej śmierci i przygarnienie wszelkiej nędzy co do ciała i co do duszy
 3. Przydane: Cześć nieustająca Józefa
 4. Pobudka: Byłem chorym a nawiedziliście Mnie pójdźcie osiągnijcie Królestwo.
 5. Rodzaj życia: połączony
 6. Duch: największe ubóstwo, wzgarda świata i gorąca miłość Boga i bliźniego.
 7. Cnoty fundamentalne: dobroć i miłosierdzie.
 8. Myśl przewodnia: apostolstwo
 9. Godło: Stać się wszystkim dla wszystkich, aby wszystkich pozyskać Chrystusowi.
 10. Wezwanie do modlitwy: Pójdźmy cześć oddać Panu cierpiącemu, pociechy naszej wzywającemu.
 11. Wezwanie do zajęć:
  Wezwał nas Pan abyśmy Go w cierpieniach Jego czciły.
  I we wszystkich cierpiących Jemu Samemu służyły.
 12. Pozdrawianie: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
  I we wszystkich cierpiących od nas uczczony.
 13. Hasło: Wszystko dla Jezusa przez Maryję i Józefa.
 14. Obrazek pierwszej strony I-go medalika: Serce Jezusa konające z chorym lub Serce Jezusa przy konającym u góry: Cierpię w członkach moich albo  Ulżyj serce mu wspieraj cierpiących u dołu: Serce Jezusa konające ratuj nas
 1. Obrazek drugiej strony pierwszego medalika:
  Św. Józef umierający z Jezusem i Maryją albo  Św. Józef przy konającej z zakonnicą

Napis: JMJ wam oddajemy dusze nasze i przez was nam zlecone albo S J opiekuj się nami i wszystkimi cierpiącymi

 Obrazek pierwszej strony II medalika: MB Nieust. Ratunku
Napis: Ratuj nas Matko zawsze i wszędzie albo Święta Maryjo przybywaj na pomoc cierpiącym

Obrazek drugiej strony II medalika:
S O Franciszek pod krzyżem
albo przyodziewający ubog
Napis: Z Chrystusem ukrzyżowany jestem albo
Żyję już nie ja ale żyje we mnie Chrystus
u góry: Błogosławieni miłosierni
u dołu: Błogosław nas Ojcze S

 1. Na krzyżu: Wyniszczył sam siebie postać sługi przyjąwszy albo Chory byłem a nawiedziliście mnie.
 2. Na obrączce: Zaślubiłam cierpiącego Jezusa albo Wszystko dla Ciebie o Jezu