12 listopada 2021 roku w Świątyni Opatrzności Bożej odbędą się obchody ku czci 100. rocznicy zapalenia Świecy Niepodległości w Warszawie. Świeca ta pojawiła się ona jako wotum wdzięczności społeczeństwa polskiego za kanonizację pierwszego polskiego męczennika św. Jozafata Kuncewicza, biskupa oraz jednego z Patronów Polski. Opiece Świętego zawierzali swe czyny polscy żołnierze, walczący pod chorągwiami królów z dynastii Wazów, Jana III Sobieskiego, powstańcy listopadowi i styczniowi. Dokonując w niezwykle uroczystej asyście kanonizacji św. Jozafata, bł. papież Pius IX przyjął dar od Polaków świece z wizerunkiem NMP Niepokalanej i w krótkim czasie zawiózł osobiście do Kolegium Polskiego w Rzymie, polecając zakonnikom Zmartwychwstańcom, by we właściwym czasie zawieźli świecę do Warszawy (stolicy już wolnego kraju). Taka okazja się nadarzyła w 1920 roku, kiedy pierwsi po odzyskaniu niepodległości przez Polskę kardynałowie – Edmund Dalbor i Aleksander Kakowski – przybyli do Rzymu i odebrali od księży zmartwychwstańców tę papieską relikwię. Po przewiezieniu do Warszawy Świeca Niepodległości uroczyście została zapalona w katedrze św. Jana w obecności najwyższych dostojników państwa i Kościoła. Obecnie Świeca Niepodległości znajduje się w Świątyni Opatrzności Bożej i jest zapalana w każdą kolejną rocznicę Niepodległości Polski. Stała się jednym z symboli Polski chrześcijańskiej, Polski suwerennej, Polski łączącej tradycję Kościoła zachodniego i wschodniego. Nazajutrz po święcie Niepodległości 12 listopada 2021 roku w dniu liturgicznego wspomnienia św. Jozafata o godz. 10.00 odbędzie się modlitewne spotkanie w Świątyni Opatrzności Bożej, zawierzające Polskę jej wielkiemu patronowi i męczennikowi za jedność chrześcijan. Następnie w sali w Centrum Opatrzności Bożej odbędzie się sympozjum naukowe, przedstawiające niezwykłe losy Świecy Niepodległości jak też patrona polski św. Jozafata. Więcej… 

ZA: radiomaryja.pl