21 listopada – Ofiarowanie Najświętszej Maryi Panny i w tym roku Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata – wszystkie Siostry Franciszkanki od Cierpiących odnawiają swoje śluby zakonne…

„Ja siostra……. pragnąc pełniej poświęcić się Bogu i doskonalej naśladować Chrystusa przez całe moje życie wobec Najświętszej Maryi Panny, świętego Ojca naszego Franciszka, wszystkich świetych i w obecności otaczających mnie sióstr odnawiam Bogu śluby czystości, ubóstwa i posłuszeństwa według Reguły Trzeciego Zakonu Regularnego świętego Ojca Franciszka i Konstytucji Sióstr Franciszkanek od Cierpiących…”