W Kozienicach 26 stycznia 2022r., w wieku 99 lat odeszła do Pana s. Janina Jóźwiak.

WSPOMNIENIE

o śp. Siostrze Janinie (imię zakonne Paulina) Jóźwiak

Siostra Janina (imię zakonne Paulina) Jóźwiak urodziła się 26 grudnia 1922 r. w Łodzi, jako córka Karola i Anieli d. Stefankiewicz. Rodzice byli wierzącymi i praktykującymi katolikami. S. Janina z rodzeństwa miała brata i cztery siostry,  z których dwie, Krystyna i Cecylia, również wstąpiły do Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek od Cierpiących. Sakrament chrztu otrzymała 15 stycznia 1923r. w parafii Najświętszego Serca Jezusowego w Łodzi. Pierwszą Komunię św. i sakrament Bierzmowania otrzymała w tej samej parafii, 22 maja 1929r., z rąk  ks. Bp. Kazimierza Tomczaka. Szkołę Podstawową ukończyła w 1935r. w Łodzi. W tym czasie należała przez krótki okres do Oratorium Sióstr Urszulanek, z którego wyniosła nabożeństwo do św. Józefa. Po szkole podstawowej rozpoczęła naukę krawiectwa w szkole zawodowej im. Stanisława Kostki w Łodzi, którą musiała przerwać z racji wybuchu II wojny światowej. W czasie okupacji ukończyła w ramach tajnego nauczania gimnazjum ogólnokształcące w Prywatnym Gimnazjum Sióstr Niepokalanek, filia w Warszawie. Przez okres dwóch lat była członkiem Stowarzyszenia Młodzieży i w tym czasie poznała Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek od Cierpiących. Jednakże nie miała jeszcze odwagi wstąpić do tego Zgromadzenia. Dopiero po wstąpieniu młodszej siostry – Krystyny, poszła w jej ślady razem ze starszą o dwa lata Cecylią.

Dnia 14 marca 1945r. s. Janina zostaje przyjęta w Łodzi do aspirantury  a 19 marca tego roku, w Kozienicach, do postulatu. Nowicjat rozpoczęła 8 czerwca 1945r. w Kozienicach. Pierwszy rok tej formacji upłynął pod kierunkiem Mistrzyni Nowicjatu Wiktorii Bursiak natomiast drugi rok pod kierunkiem s. Władysławy Kuroczyckiej. Pierwszą profesję złożyła 2 lipca 1947r. w Kozienicach na ręce ówczesnej Przełożonej Generalnej Wiktorii Bursiak. Śluby wieczyste 20 listopada 1950r. w Warszawie.

W latach 1947 – 1949 s. Janina ukończyła Szkołę Pielęgniarstwa przy ul. Wilczej 9 w Warszawie prowadzoną przez Zgromadzenie. W roku 1954 ukończyła Trzyletni Kurs Katechetyczny w Krakowie oraz roczne Międzyzakonne Studium Społeczno-Prawne w Warszawie w 1962r. Jako pielęgniarka pracowała do 1954r. w Żłobku Tygodniowym w Świdrze. W latach 1954 – 1955 została posłana do Garwolina i podjęła pracę w Szpitalu. Po powrocie do Warszawy pracowała w przychodni lekarskiej do 1957r.   a w latach 1957 – 1964 w Szpitalu na Goszczyńskiego w Warszawie, przebywając we wspólnocie w Królikarni. Od 1.10.1064r do 30.09.1967r. s. Janina pełniła posługę przełożonej domu przy ul. Wilczej 7 w Warszawie.

W latach 1967-1973 pracowała w Szpitalu Klinicznym w Katowicach jednocześnie zakładając tam nową placówkę zakonną. Od stycznia 1973r. do lipca 1979r. pełniła posługę przełożonej domu w Krakowie, jednocześnie pracując w Szpitalu Klinicznym. Od 1979 ponownie wróciła do Katowic by pełnić funkcję przełożonej tamtejszej wspólnoty zakonnej do 1982r. Kolejną placówką s. Janiny był Poznań, z którego w 1983r. została skierowana do Tarnowa, gdzie podjęła pracę w Referacie Trzeźwości w Kurii tarnowskiej i pełniła obowiązki przełożonej domu do 1989r. Ponownie wróciła do Garwolina na przełożoną domu przebywając tam do chwili likwidacji tej placówki w 1993r. W 1993 roku przez krótki czas  s. Janina przebywała we wspólnocie w Paprotni. W związku z paraliżem rodzonej siostry Ireny i chorym jej mężem s. Janina za zgodą Zgromadzenia podjęła opiekę nad chorymi w Kaliszu, którą sprawowała do 1995r. Po powrocie z Kalisza, wróciła do domu zakonnego w Łodzi, do momentu likwidacji tej placówki w kwietniu 1996r.

Od 1.10.1998 do 1.11.2000r. pełniła posługę przełożonej domu  w Anielinie. W latach 2000 – 2005 s. Janina ponownie za zgodą Zgromadzenia wróciła do Kalisza aby opiekować się chorą Siostrą. Następnie powróciła do domu zakonnego w Kozienicach. Tu na miarę swoich sił pielęgnowała chore siostry we wspólnocie. Ostatnie kilka lat s. Janina sama wymagała opieki swoich współsióstr z powodu choroby uniemożliwiającej samodzielne poruszanie się.

Odeszła do Domu Ojca w Kozienicach, 26 stycznia 2022r., w wieku 99 lat, w tym 75 lat życia zakonnego. Siostra Janina miała szczególne nabożeństwo do Najświętszego Sakramentu, Matki Bożej, św. Józefa i św. Teresy od Dzieciątka Jezus.

Była osobą ciepłą, bardzo serdeczną i gościnną. Była wrażliwa na każde cierpienie. Starała się ze wszystkich sił ulżyć choremu nie tylko fizycznie ale też z wielką delikatnością i cierpliwością dbała o stronę duchową swoich podopiecznych, o zbawienie ich duszy. Starała się aby jej praca przynosiła chwałę Bogu i Kościołowi. We wszystkich wydarzeniach swojego życia widziała Opatrzność Bożą kierującą jej losami na drodze powołania zakonnego. Zachowała się piękna opinia o Jej pracy ze Szpitala w Katowicach, w którym dała się poznać jako pielęgniarka doświadczona o bardzo sumiennym, rzetelnym stosunku do pracy. Pracowała zawsze z myślą o chorym; spokojna, obowiązkowa, taktowna, wyróżniająca się wzorową postawą moralną. Żyła sprawami Ojczyzny i wiele modliła się za Nią szczególnie w chwilach trudnych. Serdeczną modlitwą otaczała Rodzinę, z której pochodziła.

Kochana Siostro Janino, żegnamy się z Tobą tu na ziemi ale żyjemy nadzieją, że w niebie ponownie się z Tobą spotkamy.

Pogrzeb Siostry Janiny odbył się 28 stycznia 2022 roku w Kozienicach.