24 stycznia 2023 roku w wieku 89 lat odeszła do Pana s. Jadwiga Tyburcy. Pogrzeb Siostry Jadwigi odbył się w sobotę 28 stycznia 2023 roku w Kozienicach.

Wspomnienie o śp. s. Jadwidze Tyburcy.

Siostra Jadwiga Tyburca (imię zakonne Józefa) urodziła się 20 sierpnia 1933r. w Wysokim Kole, powiat Kozienice, gmina Gniewoszów, diecezja radomska. Rodzicami byli Jan i Franciszka zd. Groszek. Została ochrzczona 27 sierpnia 1933 r. w kościele parafialnym pw. NMP Królowej Różańca Świętego w Wysokim Kole. Miała czworo Rodzeństwa.  W dziewiątym roku życia przyjęła Pierwszą Komunię Świętą. Mając 7 lat rozpoczęła naukę w Szkole Podstawowej w Wysokim Kole, którą z racji działań wojennych musiała  w 4 klasie przerwać. Wraz z Rodziną była wysiedlona przez Niemców do Czarnolasu. Po zakończeniu wojny mogła powrócić do domu rodzinnego. W 1948 r. ukończyła Szkołę Podstawową i rozpoczęła Liceum Handlowe w Radomiu, które ukończyła w 1952 r., uzyskując dyplom Technikum Finansowego. Sakrament bierzmowania przyjęła 2 czerwca 1951r. w Kościele Farnym w Radomiu z rąk ks. bpa Jana Lorka, przyjmując imię Teresa.  W lipcu 1952 r. rozpoczęła pracę w księgowości Gminnej Spółdzielni w Gniewoszowie. Przepracowała tam 7 lat. Jednak, jak sama napisała, praca ta nie dawała Jej zadowolenia. Był to czas, w którym pragnęła całym sercem rozeznać swoją życiową drogę, nie myśląc jednak o zamążpójściu. Mimo złożenia podania o zwolnienie z pracy nie otrzymała takowego ale została przeniesiona do Kozienic, na stanowisko starszego inspektora rachunkowości. Na tym stanowisku przepracowała 2 lata. Będąc w Kozienicach codziennie chodziła na Mszę św. do kaplicy Sióstr Franciszkanek od Cierpiących, mających w tym mieście swój dom nowicjacki. Ten czas był dla Niej czasem wewnętrznego uspokojenia i wdzięczności Bogu za możliwość uczestniczenia w codziennej Eucharystii razem z Siostrami. Po dwóch latach, 25 maja 1961 r. Jadwiga oświadczyła Rodzicom, że wstępuje do Zgromadzenia Sióstr w Kozienicach. Dnia 27 maja 1961r., w wieku 28 lat, poprosiła o przyjęcie Jej do Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek od Cierpiących. Zaraz też została skierowana do naszego domu w Świdrze, do pracy przy dzieciach w Żłobku. Od 1 września 1961 r. rozpoczęła dwuletnią naukę w Szkole Pielęgniarstwa w Warszawie na Solcu. Do postulatu została przyjęta 17 lutego 1962 r. Nowicjat rozpoczęła  w Kozienicach 18 grudnia 1963 r. pod kierunkiem s. Mistrzyni Małgorzaty Grajewskiej. Pierwszą Profesję złożyła 19 grudnia 1965 r. w Kozienicach na ręce Delegatki Matki Generalnej s. Pelagii Sypniewskiej. W swojej prośbie o dopuszczenie do złożenia I Profesji napisała: „Jest to dla mnie największe wybranie i najważniejsza chwila w życiu… Przez złożenie profesji świętej pragnę oddać się całkowicie na służbę Bogu – służąc bliźnim, a ściślej mówiąc, pragnę tego, czego ode mnie zażąda Bóg poprzez moich Przełożonych”. Po złożeniu pierwszych ślubów Siostra Jadwiga rozpoczęła starania  o przyjęcie Jej do pracy pielęgniarskiej w Kozienicach. Niestety, za każdym razem otrzymywała odpowiedź, że miejsca do pracy nie ma. Wobec tego chodziła do chorych po domach i pomagała w pielęgnowaniu i czuwaniu przy chorych siostrach we wspólnocie.  W 1969 r. podjęła pracę w Poradni Chirurgicznej w naszym domu w Kozienicach, zabranym Zgromadzeniu przez ówczesne władze państwowe. Pracowała tu przez 5 lat.  W Warszawie, 29 sierpnia 1970 r., na ręce Matki Generalnej Władysławy Kuroczyckiej, złożyła śluby wieczyste. Niebawem zaczęły się poważne problemy zdrowotne, na skutek których uzyskała III grupę renty inwalidzkiej. W latach 1974 – 1977 s. Jadwiga pełniła obowiązek przełożonej domu w Kozienicach. Kolejną placówką był dom wypoczynkowy Zgromadzenia w Anielinie, w którym przez 9 lat pomagała w różnych obowiązkach domowych. Pogłębiające się problemy zdrowotne stały się codziennością. W latach 1986 – 2013 s. Jadwiga przebywała w naszym domu w Podkowie Leśnej. Tam opiekowała się chorymi siostrami w domu i poleconymi Jej opiece osobami  w pobliskiej okolicy. We wrześniu 2013 r. została przewieziona do Kozienic. Na ile jeszcze zdrowie pozwalało, starała się być potrzebną we wspólnocie. Wiernie wypełniała wolę Bożą, która wzywała Ją m.in. do zgody na własną niemoc i cierpienie. Dużo czasu poświęcała na modlitwę i adorację Najświętszego Sakramentu. Kochała modlitwę różańcową, czcząc w sposób szczególny Matkę Bożą Królową Różańca Świętego  z Wysokiego Koła.

Odeszła do Pana w Kozienicach, 24 stycznia 2023 r., w wieku 89 lat w tym 58 lat profesji zakonnej.

Siostra Jadwiga kochała Zgromadzenie, do którego Bóg Ją powołał. Mimo towarzyszącego Jej cierpienia była osobą obowiązkową, zdyscyplinowaną i odpowiedzialną za powierzone Jej zadania. Bardzo gościnna, taktowna i serdeczna wobec osób,  z którymi się spotykała i współpracowała. Odznaczała się wysoką kulturą. Cechowała Ją wrażliwość na człowieka cierpiącego zarówno na duszy jak i na ciele. Pracowała z poświęceniem, cichością i dobrocią. Kochana Siostro Jadwigo, choć żegnamy się z Tobą ze smutkiem w sercu, to mamy nadzieję, że spotkamy się razem z Tobą w Domu Ojca.