Wielka radość  i dziękczynienie za 25 lat życia zakonnego s. Barbary K. pracującej na codzień na misji w Czadzie w Afryce. Uroczystość odbyła się 5 września 2023 r. w kaplicy Domu Generalnego Zgromadzenia przy ul. Wilczej 7 w Warszawie.