W bazylice św. Jana na Lateranie odbyły się 29 listopada 2023 r. uroczyste obchody 800-lecia franciszkańskiej reguły. To właśnie w tym miejscu 29 listopada 1223 roku papież Honoriusz III bullą „Solet annuere” zatwierdził oficjalnie regułę braci zwanych „Pokutnikami z Asyżu”.

W dniach 24-25 listopada 2023r. odbyło sie dziękczynienie i sympozjum w Niepokalanowie, w których wzięli udział bracia z trzech gałęzi franciszkańskich. W piątek 24 listopada w programie spotkania znalazły się m.in.: nabożeństwo lektury tekstu Reguły św. Franciszka (g. 15.30); adoracja Najświętszego Sakramentu (g. 17.30); Liturgia Godzin – Nieszpory (g. 18.45) i Apel Maryjny z zawierzeniem swoich zakonów Niepokalanej (g. 21.00).

W sobotę 25 listopada odbyło się sympozjum, podczas którego  można było wysłuchać referatów nt. historycznego tła powstania Reguły zatwierdzonej (g. 9.15); Listu apostolskiego (bulla) Solet annuere Honoriusza III (g. 10.30) i duchowych aspektów Reguły zatwierdzonej (g. 11.45). Sesję poprzedziła msza św. z Jutrznią (7.00).

Także i w naszej Rodzinie Franciszkańskiej, jaką jest Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek od Cierpiących w poszczególnych wspólnotach Zgromadzenia 29 listopada miało miejsce uroczyste czytanie Reguły Franciszkańskiej. W kaplicy Domu Generalnego przy ul. Wilczej 7 w Warszawie Siostry uroczyście odczytały Regułę w obecności Jego Ekscelencji Księdza Biskupa Henryka Tomasika o godz. 17.00. Nastepnie Ksiądz Biskup odprawił Mszę św. w intencji o życie charyzmatem św. Franciszka dla wszystkich jego naśladowców.