Tradycja nakazuje, aby każdy Jubileusz był ogłaszany wraz z publikacją odpowiedniej Bulli Papieskiej. Przez „Bullę” rozumiemy dokument urzędowy, na ogół pisany po łacinie, z pieczęcią papieża, której kształt nadaje nazwę samemu dokumentowi. Na początku pieczęć była wykonywana zwykle z ołowiu i przedstawiała podobiznę świętych Apostołów Piotra i Pawła, Założycieli Kościoła Rzymu, oraz imię Papieża na odwrocie. Następnie metalową pieczęć zastąpiono pieczęcią atramentową, ale nadal używano jej metalowej wersji do oznaczania ważniejszych dokumentów. Każda Bulla jest identyfikowana za pomocą słów, które ją rozpoczynają. Na przykład św. Jan Paweł II ogłosił Wielki Jubileusz Roku 2000 Bullą Incarnationis mysterium („Tajemnica Wcielenia”), natomiast papież Franciszek ogłosił Nadzwyczajny Jubileusz Miłosierdzia (2015-2016) Bullą Misericordiae vultus ( „Oblicze miłosierdzia”). Bulla ogłaszająca Jubileusz, wskazująca daty rozpoczęcia i zakończenia Roku Świętego, wydawana jest zwykle w roku poprzedzającym, zbiegającym się z uroczystością Wniebowstąpienia. Z okazji Jubileuszu 2025 publikacja Bulli Papieskiej spodziewana jest na dzień 9 maja 2024 r.