„Święty Józef jest człowiekiem sukcesu…”- tymi słowami ks. Kapelan z Wilczej odprawiający Mszę św. u stóp św. Józefa w kościele Sióstr Sakramentek Benedyktynek na Nowym Mieście w Warszawie, zachęcił nas do naśladowania św. Józefa.  1 maja 2024 roku modliłyśmy się dziękując za dar tego Patrona, za jego opiekę, za łaski otrzymane dla Zgromadzenia i dla każdej siostry. W dorocznej pielgrzymce  jak co roku wzięły liczny udział siostry z różnych domów Zgromadzenia na czele z Matką Generalną Anną Jakubowską.