Trudne początki Zgromadzenia…

21 listopada 1909 roku po 26 latach kierowania Zgromadzeniem [...]