KORONKA ZA KAPŁANÓW

MODLITWA DO MATKI BOŻEJ NIEUSTAJĄCEJ POMOCY

Maryjo, Matko Nieustającej Pomocy, polecamy Ci w pokorze Zgromadzenie nasze, któregoś raczyła zostać szczególniejszą Patronką. Prosimy Cię tedy, strzeż je od wszelkiego zła, a szczególnie zachowaj od najmniejszego rozluźnienia. Niechaj w nim kwitnie ubóstwo, czystość, posłuszeństwo, ścisłe przestrzeganie reguły, duch modlitwy i gorliwość o zbawienie dusz najbardziej opuszczonych. Wyjednaj nam u Boskiego Odkupiciela obfite błogosławieństwo dla naszych prac apostolskich. Przełożonym naszym, siostrom i przyjaciołom udzielaj ustawicznej pomocy i opieki. Wszystkie duchowe i doczesne dobra naszego Zgromadzenia weź pod swoją macierzyńską obronę.

O Maryjo, o Pani nasza, o Matko nasza pomnij, żeśmy Twoje, przeto nas strzeż i broń, jako rzeczy i własności Twojej. Amen.

TRIDUUM

przed uroczystością Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny 8 grudnia.

 Dzień 1 ( 5.XII )

„Witaj Święta i poczęta niepokalanie,
Maryjo, śliczna lilijo, nasze kochanie.
Witaj, czysta Panienko, najjaśniejsza
Jutrzenko. Witaj święta i poczęta niepokalanie.”

Cała piękna jesteś Maryjo,I z
mazy pierworodnej nie ma w Tobie.

Módlmy się

Boże, który przez Niepokalane Poczęcie Najświętszej Dziewicy przygotowałeś Synowi Swojemu godne mieszkanie i na mocy zasług przewidzianej śmierci Twojego Syna zachowałeś Ją od wszelkiej zmazy, dozwól nam za Jej przyczyną dojść do Ciebie bez grzechu. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

  Dzień 2 ( 6. XII)

„Witaj Święta i poczęta niepokalanie,
Maryjo, śliczna lilijo, nasze kochanie.
Witaj, czysta Panienko, najjaśniejsza
Jutrzenko. Witaj święta i poczęta niepokalanie.”

Cała piękna jesteś Maryjo,
I zmazy pierworodnej nie ma w Tobie.

Módlmy się

Miłosierny Boże, udziel pomocy ułomności naszej i spraw, abyśmy przygotowując się do święta Niepokalanego Poczęcia Matki Jednorodzonego Syna Twego, za Jej wstawiennictwem powstali z naszych nieprawości. Przez tegoż Chrystusa Pana naszego. Amen.

Dzień 3 ( 7. XII.)

„Witaj Święta i poczęta niepokalanie,
Maryjo, śliczna lilijo, nasze kochanie.
Witaj, czysta Panienko, najjaśniejsza
Jutrzenko. Witaj święta i poczęta niepokalanie.”

Cała piękna jesteś Maryjo,
I zmazy pierworodnej nie ma w Tobie.

Módlmy się

Boże, Tyś Matkę Jednorodzonego Syna swego cudownie zachował w Jej poczęciu od winy pierworodnej. Dozwól, byśmy wsparci Jej wstawiennictwem, z czystym sercem brali udział w Jej uroczystości. Przez tegoż Chrystusa Pana naszego. Amen.