KORONKA DO ŚW. JÓZEFA

Ojcze nasz……….

Zdrowaś Maryjo………..

Wierzę w Boga …………..

 

Na dużych paciorkach:

Święty Józefie, Boga Piastunie, Oblubieńcze Najświętszej Maryi Panny, przyczyń się za nami do Majestatu Bożego.

Na małych paciorkach:

Święty Józefie królujący w niebie ,przybądź nam w naszej potrzebie.

Na zakończenie:

Święty Józefie módl się za nami 3x

MODLITWA DO ŚW. JÓZEFA

Chwalebny święty Józefie, Oblubieńcze Maryi, pamiętaj o nas, czuwaj nad nami. Najmilszy Stróżu nasz , pomagaj nam w pracy nad naszym uświęceniem. Najdroższy Żywicielu Najświętszego Dzieciątka, zaopatruj nasze potrzeby duchowe i doczesne.  O wierny Opiekunie, któremu powierzony został Najdroższy skarb nasz Jezus, weź pod miłościwą  opiekę sprawę……., którą Ci polecamy i niechaj jej skutek będzie na chwałę Boga i na pożytek dusz naszych. Amen.

MODLITWA DO ŚW. JÓZEFA /papieża Leona XIII/

Do Ciebie święty Józefie uciekamy się w naszej niedoli. Wezwawszy pomocy Twej Najświętszej Oblubienicy, z ufnością również błagamy o Twoją opiekę. Przez miłość , która łączyła Cię z Niepokalaną Dziewicą Bogarodzicą i przez ojcowską Twą troskliwość, którą otaczałeś Dziecię Jezus, pokornie błagamy: wejrzyj łaskawie na dziedzictwo, które Jezus Chrystus nabył krwią swoją i swoim potężnym wstawiennictwem dopomóż nam w naszych potrzebach. Opatrznościowy stróżu Bożej Rodziny, czuwaj nad wybranym potomstwem Jezusa Chrystusa. Oddal od nas ukochany Ojcze wszelką zarazę błędu i zepsucia. Potężny nasz Wybawco, przybądź łaskawie z pomocą w tej walce z mocami ciemności, a jak niegdyś uratowałeś Dziecię Jezus z niebezpieczeństwa, które groziło Jego życiu tak teraz broń Kościoła Bożego od wrogich zasadzek i od wszelkiej przeciwności. Otaczaj każdego z nas nieustanną opieką , abyśmy Twoją pomocą wsparci, mogli żyć święcie umrzeć pobożnie i osiągnąć wieczne szczęście w niebie. Amen.