W Święto św. Szczepana w domu  Zgromadzenia przy ul. Puławskiej w Warszawie  26 grudnia 2019 r.  w godzinach porannych odeszła do Domu Ojca w wieku 95 lat, w tym 68 lat życia zakonnego s. Marianna (imię zakonne Teresa) Czech.

WSPOMNIENIE
o śp. Siostrze Mariannie (imię zakonne Teresa) Czech

Siostra Marianna (imię zakonne Teresa) Czech urodziła się 1 lutego 1923 r. we wsi Mińce, obecnie woj. podlaskie, jako córka Józefa i Wiktorii zd. Nierodzik. Pochodziła z rodziny wielodzietnej, mając trzech braci i trzy siostry. Sakrament Chrztu św. otrzymała 4 lutego 1923 r. w kościele parafialnym Świętego Antoniego w Niewodnicy Kościelnej. Tam też przystąpiła do sakramentu Pierwszej Komunii św. 31 sierpnia 1932r.  W swoich notatkach napisała, że od tego czasu była bardzo wrażliwa na pogłębianie życia wewnętrznego. Nie bez znaczenia był dla niej przykład Rodziców, szczególnie Mamy, która należała do Stowarzyszenia Kobiet Katolickich. Dom rodzinny był miejsce rozmów o treściach religijnych, wspólnych śpiewów pieśni religijnych, nieszporów i wzajemnej troski o życie sakramentalne. W dwa lata później otrzymała sakrament bierzmowania z rąk Ks. Arcybiskupa Romualda Jałbrzykowskiego w kościele parafialnym również w Niewodnicy Kościelnej. W ósmym roku życia rozpoczęła naukę w szkole podstawowej ukończywszy cztery klasy. Ze względu na trudną sytuację rodzinną musiała ją przerwać, żeby pomóc Rodzicom w pracy przy gospodarstwie. W międzyczasie ukończyła roczny kurs krawiecki w Niewodnicy Kościelnej. W 1946 r. podczas misji parafialnych s. Teresa mając wówczas 23 lata, odczuła wyraźny głos wewnętrzny, wzywający ją do życia zakonnego. Początkowo miała wstąpić do Zgromadzenia Sióstr Benedyktynek, ale Rodzice stanowczo się temu sprzeciwili. O Zgromadzeniu Sióstr Franciszkanek od Cierpiących usłyszała od swojej dalszej kuzynki, która już wcześniej do niego wstąpiła. Mając 25 lat s. Teresa przyjechała 22 października 1948 r. do Warszawy do Domu Głównego. Postulat rozpoczęła 8 grudnia 1948 r. w Domu Głównym. Do nowicjatu została przyjęta w Kozienicach 8 grudnia 1949r. przez ks. Prałata Jana Klimkiewicza w obecności Matki Generalnej Wiktorii Bursiak. Czas nowicjatu upłynął jej pod kierunkiem s. Władysławy Kuroczyckiej. Pierwszą Profesję złożyła 8 grudnia 1951r. w Kozienicach zaś śluby wieczyste w Warszawie dnia 18 kwietnia 1956 r. na ręce m. Wiktorii Bursiak. Po nowicjacie s. Teresa w latach 1951-1952 przebywała w Domu Głównym w Warszawie pracując jako krawcowa. Następnie wróciła do Kozienic obejmując w nich pracownię krawiecką w latach 1952-1954. Od kwietnia 1955 r. została posłana do Bielichy k. Radomia aby razem z s. Antoniną Jachowską zorganizować nową placówkę Zgromadzenia. Był to czas ciężkiej pracy. Po niecałych dwóch latach powróciła do Kozienic obejmując ponownie pracownię krawiecką w domu nowicjackim. W 1959r. przybyła do Warszawy, gdzie ukończyła uzupełniający państwowy kurs krawiecki oraz półroczny kurs pielęgniarski. Następnie pracowała jako krawcowa w Domu Głównym do 1976 r. Dalsze lata przeplatane były krótkimi pobytami w Anielinie, Rokicinach Podchalańskich, Paprotni a także w Łodzi, do której przyjechała w 1980 r. i pracowała tam jako zaopatrzeniowiec prowadząc jednocześnie prace domowe do 1989 r. W latach 1989-1995 s. Teresa przebywała w Świerżach Górnych przy parafii Świętego Jakuba. Następnie została skierowana do Anielina, gdzie pracowała we wspólnocie zakonnej od 1995 r. do 2019 r. Wyczerpana chorobą przeszła 28 września tegoż roku do naszego domu  w Królikarni, w którym 26 grudnia 2019 r. w Święto św. Szczepana, w godzinach porannych odeszła do Domu Ojca w wieku 95 lat, w tym 68 lat życia zakonnego. S. Teresa była osobą bardzo pogodną, delikatną o wysokiej kulturze osobistej. Kochała życie zakonne i była gotowa znosić wszelkie ofiary, aby dochować wierności złożonym ślubom. Miała szczególne nabożeństwo do Najświętszego Serca Jezusowego, Eucharystii i do Matki Bożej Niepokalanej.

Kochana s. Tereso żegnając się z Tobą wierzymy, że radujesz się już ze spotkania z Bogiem, który z miłości do człowieka przyjął ludzkie ciało. Niech Pan da Ci pokój i będzie Twoją wieczną radością.

Pogrzeb s. Teresy odbył się 28 grudnia 2019 r. Mszę św. pogrzebową w kaplicy w Królikarni odprawił ks. prałat Jan Zieliński, proboszcz z parafii Matki Kościoła w koncelebrze z ks. prałatem Józefem Majem. Pochowana została na cmentarzu w Paprotni.