1. Honoratki –   Małe Siostry Niepokalanego Serca Maryi
  Honoratki są bezhabitowym zgromadzeniem zakonnym założonym w celu podtrzymywania wiary i rozwoju życia chrześcijańskiego w społeczeństwie, szczególnie w środowiskach robotniczych.
 2. Imienia Jezus
  Poświęcenie życia za wolność i rozwój Kościoła na całym świecie jest powołaniem sióstr Imienia Jezus. Apostolski charyzmat zgromadzenia realizowany jest obecnie przede wszystkim przez dawanie świadectwa w środowisku, przez dobry przykład i pomoc potrzebującym, uczestniczenie w pracach duszpasterskich Kościoła lokalnego.
 3. Klaryski Kapucynki – Klaryski kapucynki są gałęzią kontemplacyjnego i klauzurowego zakonu św. Klary, powstałą w 1535 r. Najwyższą zasadą ich życia jest wierne naśladowanie Chrystusa ukazane w Ewangelii, według sposobu, jaki św. Klara otrzymała od św. Franciszka. Będąc zakonem klauzurowym, klaryski kapucynki nie prowadzą żadnych dzieł zewnętrznych. Jednak zgodnie z charyzmatem założycieli ich duch jest głęboko misyjny i otwarty na cały Kościół, z którym współdziałają poprzez modlitwę i nieustanną ofiarę ze swego życia, trwając przez Obliczem Pana, uwielbiając Go, adorując, dzięki czyniąc, wynagradzając, a przede wszystkim miłując „Miłość, która nie jest kochana”. W Polsce klaryski kapucynki wyłoniły się ze wspólnoty Sióstr Felicjanek w 1860 r. adresy: Kraków PrzasnyszBrwinówOstrów, Szczytno.
 4. Niepokalanki – Córki Maryi Niepokalanej
  Córki Maryi Niepokalanej są bezhabitowym zgromadzeniem zakonnym, założonym w celu szerzenia czci Maryi Niepokalanej przez oddanie się w niewolę miłości według św. Ludwika Grignion de Montfort i pracę nad podniesieniem poziomu życia religijnego i moralnego mieszkańców miast.
 5. Obliczanki – Wynagrodzicielki Najświętszego Oblicza
  Powołaniem Obliczanek jest wynagradzanie Panu Bogu za grzechy własne i całego świata oraz kult Najświętszego Oblicza.
 6. Pasterzanki – Zgromadzenie Służebnic Matki Dobrego Pasterza
  Pasterzanki mają za cel pozyskiwanie dla Boga osób żyjących niezgodnie z zasadami moralności chrześcijańskiej, szczególnie dziewcząt, a także dzieci narażonych na demoralizację.
 7. Posłanniczki – Instytut Świecki Służebnic Najświętszego Serca Jezusa – Posłanniczek Maryi
  Posłanniczki powstały w 1874 r. jako pierwsze z 26 Zgromadzeń ukrytych przed światem założonych przez bł. Honorata. Od początku, najpierw jako Zgromadzenie bezhabitowe, obecnie jako Instytut Świecki, Posłanniczki prowadzą pracę wychowawczą w środowiskach świeckich, zlaicyzowanych, często ateistycznych.
 8. Sercanki – Córki Najczystszego Serca Najświętszej Maryi Panny
  Powołaniem sióstr Zgromadzenia Córek Najczystszego Serca Najświętszej Maryi Panny jest życie ukryte w zjednoczeniu z Bogiem, dawanie świadectwa wiary w swoim środowisku, aby przepoić je duchem chrześcijańskim, szczególnie poprzez nauczanie i wychowanie dzieci i młodzieży.
 9. Sługi Jezusa
  Celem bezhabitowego Zgromadzenia Sług Jezusa jest pomoc duchowa i materialna młodzieży żeńskiej w celu przygotowania jej do zawodu i założenia własnej rodziny opartej na zasadach chrześcijańskich.
 10. Służki – Służki Najświętszej Maryi Panny
  Powołaniem Służek jest praca nad odrodzeniem wiary i moralności chrześcijańskiej w środowisku wiejskim. Służki realizują to powołanie poprzez szerzenie wiedzy religijnej i kształtowanie sumień chrześcijańskich.
 11. Westiarki Jezusa
  Zadaniem Westiarek jest troska o miejsca kultu, w których w szczególny sposób jest obecny Chrystus. Siostry w większości swoich domów prowadzą pracownie hafciarskie i pracownie szycia szat liturgicznych. Wyrazem troski o świątynie jest praca w charakterze zakrystianek i organistek w kościołach.
 12. Wspomożycielki Dusz Czyśćcowych
  Powołaniem Wspomożycielek jest pomaganie cierpiącym oczyszczenia duszom zmarłych, przez modlitwę, ofiarę i prace apostolskie.