Jeżeli masz pragnienie wsparcia działalności naszych Sióstr w Czadzie. Podajemy nr konta.

Nasz numer konta na wpłaty na misje: PKO BP 40 1020 1097 0000 7402 0171 7818
Z siostrami można skontaktować się e-mailem misjawczadzie@gmail.com