Adopcja serca to Program wsparcia sierot oraz dzieci z najuboższych rodzin w Mbaikoro, w południowym Czadzie, gdzie od 2014 roku posługę misyjną pełnią  misjonarki z naszego Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek od Cierpiących.

Większość, ze zgłoszonych do adopcji dzieci – którymi opiekuje się s. Katarzyna Wiater – to półsieroty bez ojca, który zmarł, odszedł lub jest alkoholikiem i nie wykazuje zainteresowania rodziną. Niektóre dzieci posiadają liczne rodzeństwo (nawet dziesięcioro), wiele z nich mieszka z dziadkami, gdyż przez własnych rodziców zostały porzucone. Dzieci osierocone i porzucone często pozostawione są same sobie, nie mają żadnego zajęcia i rozrabiają.

Nasze Siostry Misjonarki postanowiły zmienić tę sytuację i zaopiekować się dziećmi potrzebującymi pomocy i zwyczajnego zainteresowania. Z pomocą Fundacji Dzieci Afryki otworzyły świetlicę, by chociaż trzy razy w tygodniu zagospodarować dzieciom czas wolny, zapewniając opiekę, zajęcia edukacyjne z języka francuskiego, plastyczne i muzyczne, naukę szycia i szydełkowania, zabawę a także dożywianie. Ze środków adopcyjnych opłacany jest pobyt w świetlicy oraz odpowiednio w przedszkolu lub szkole, zakup mundurków, przyborów szkolnych, mydła, ubrań, butów, koców na zimne grudniowe i styczniowe noce, a także opieka medyczna (konsultacje, leki, transport do szpitala) oraz dożywianie, które ciągle jest podstawową potrzebą.

Warunkiem uczestniczenia w programie jest wypełnienie deklaracji oraz regularne opłacanie opieki.

WIĘCEJ…

roczny koszt opieki wynosi 720 zł / kwartalny 60 zł

Świetlicę oraz jej podopiecznych można wspierać bez wypełniania deklaracji

Dane do przelewu: 


Fundacja Dzieci Afryki

09 1140 2004 0000 3902 8070 7963

darowizna CH5 – dzieci Mbaikoro

kod SWIFT: BREXPLPWMBK