20 maja 2023 roku spod kościoła św. Józefa w Kozienicach wyruszyliśmy autokarem pełnym pielgrzymów do Białej Podlaskiej, gdzie w zabytkowym kościele św. Anny mogliśmy dotknąć chrzcielnicy, przy której był ochrzczony bł. Honorat Koźmiński i podziękować za jego życie i dzieło. W tym właśnie mieście urodził się 16 października 1829r. Wacław Koźmiński, który jest znany pod zakonnym imieniem Honorat.

Kolejnym miejscem naszego nawiedzenia było piękne Sanktuarium Matki Bożej Jedności w Kodniu nad Bugiem, gdzie uczestniczyliśmy we Mszy św. i po pielgrzymim obiedzie zwiedziliśmy teren sanktuarium. Zostało tam wiele pamiątek po rodzie Sapiehów, którzy byli niegdyś właścicielami tych terenów.

Dalej jechaliśmy niemalże wzdłuż granicy białoruskiej, by nawiedzić starą, unikatową cerkiew Unicką w Kostomłotach i poznać pełną tragicznych wydarzeń historię naszych braci w wierze.

Ostatnim miejscem pielgrzymowania było Sanktuarium Męczenników Podlaskich w Pratulinie, którzy oddali życie za wiarę. Takich męczenników w czasach, gdy wielka część Polski znajdowała się pod zaborem rosyjskim było wielu. Pratulin jest symbolem tamtych wydarzeń i tamtych czasów.

Ta pielgrzymka pozwoliła nam w jakimś stopniu zobaczyć wielokulturowość i wielowyznaniowość Rzeczpospolitej Obojga Narodów oraz powszechny wymiar Kościoła Katolickiego.

Prawie wszyscy pątnicy pierwszy raz byli w tych miejscach, byliśmy pod wielkim wrażeniem i pełni podziwu dla spotkanych osób, które z wielką pasją opowiadały nam historię cząstki naszych ziem, które dla wielu są tak mało znane…